Kategoria: politika

abertzale

1.   izen ·  izenondo · Aberria maitatu eta horren alde jarduten duena.

2.  (politika)  izen ·  izenondo · Aberriaren aldekoa.

3.  (politika)  izenondo · Erakunde, jokabide eta beste gauzei buruz, abertzaletasunaren ideologia bereganatu eta horri jarraitzen diona.

abertzaletasun

1.   izena · Aberriarenganako maitasuna.

2.  (politika)  izena · Aberriaren goraipamena eta haren interesen defentsa egiten duen ideologia politikoa.

3.   izena · Abertzalea denaren nolakotasuna.

alderdi biko

1.  (politika)  adjektiboa · Alderdi-bitasunari edo botere politikoa gehienbat bi alderdi politikoen artean banatzen den egoerari dagokiona.

anarkismo

1.  (politika)  izena · Estatuaren agintearen eta beste egitura hierarkiko eta burokratikoen aurkako doktrina politikoa, demokrazia zuzena eta autogestioa aldezten dituena besteak beste.

antikomunista

1.  (politika)  adjektiboa · Komunismoaren edo komunisten aurkakoa.

behin behineko gobernu

1.  (politika)  izen · Erregimen politiko bat deseginda, bereziki iraultza edo matxinada baten ondorioz, agintari berriek konstituzio bat osatu eta hauteskundeak ospatu arte jarduten duen aldi baterako gobernua.

bi alderdiko

1.  (politika)  adjektiboa · Alderdi biko.

bideopolitika

1.  (politika)  izena · Esfera politikoan hadabideetan eta sare sozialetan masiboki hedatzen diren bideoen ekoizpena eta zabalkuntza.

demagogo

1.  (politika)  izena · Bereziki politikariei buruz, demagogiaz jokatzen duena, hots, bere interesetarako herritar apalen grinak piztu eta baliatzen dituena.

desbinkulazio

1.   izena · Zerbaitekiko harreman edo lotura dagoelarik, hura etetea.

2.  (enpresa)  izena · Langile batek lan egiten duen enpresarerkiko lan harremana etetea.

3.  (politika)  izena · Greba deialdiekin bat egiteko antolatzen diren asanblea eta batzarretan, pertsona batek edo batzuek haietan erabakitzen denarekin bat ez egitea.

4.  (psikologia)  izena · Gogo eza.

diktadura militar

1.  (politika)  izen · Agintaritza politikoa militar talde baten esku dagoen estatua, haien erabakien mendean eta demokraziarik gabe.

diputatu

1.  (politika)  izena · Legegiltzar edo beste ganbera legegile bateko kidea, erregimen demokratikoetan herritarrek haiek ordezkatzeko aukeratua.

EAE

1.  (politika)  izena · Euskal Autonomia Erkidegoa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoek osatzen duten Espainiako autonomia erkidegoa.

erakunde sindikal

1.  (politika)  izena · Sindikatu.

erreakzionarismo

1.  (politika)  izena · Aurrerapenaren edo aldaketa sozialaren aurka dagoen jarrera politikoa.

erregentzia

1.  (politika)  izena · Erregeordetza.

erregimen totalitario

1.  (politika)  izen · Ideologia itxi batean oinarrituta eta herritaren askatasunaren aurka, gizartearen erabateko kontrola garatzen duen estatua.

erregionalista

1.  (politika)  izena ·  adjektiboa · Erregionalismoaren aldeko pertsona, erakunde edo mugimendu politikoa.

2.   adjektiboa · Erregionalismoari dagokiona.

eskuindar

1.  (politika)  adjektiboa · Pertsona, erakunde edo alderdi politiko batez mintzatuz, eskuineko ideia politikoak dituena eta horien alde jarduten duena.

eskuindartu

1.  (politika)  aditz · Eskuindar bilakatu.

eskuinzale

1.  (politika)  adjektiboa · Eskuin politikoko ideiak aldezten dituena.

estatu deszentralizatu

1.  (politika)  izena · Estatuaren kudeaketa eta administrazioaren hainbat arlo herri, erregio eta bestelako entitate politikoen esku uzten duen estatua, aginte zentralaren eskumenak ahalik eta gehien murriztuz.

estatu laiko

1.  (politika)  izena · Erlijio oro gobernu eta estatu afera guztietatik aparte atxikitzen duen estatua.

estatuburu

1.  (politika)  izen · Estatu bateko buru edo agintari nagusi edo gorena.

estatuburutza

1.  (politika)  izen · Estatuburuaren kargua eta horri dagokion jarduera.

ezkertar

1.  (politika)  izenondoa · Ezkertiar.

ezkertiar

1.  (politika)  adjektiboa · Pertsona, erakunde edo alderdi politiko batez mintzatuz, ezkerreko ideia politikoak dituena eta horien alde jarduten duena.

ezkertiartasun

1.  (politika)  izena · Ezkertiarra denaren nolakotasuna.

2.  (politika)  izena · Ezker politikoaren ideologia.

ezkertzale

1.  (politika)  izenondoa · Ezker politikoko ideiak aldezten dituena.

ezkertzaletasun

1.  (politika)  izena · Ezkertzale edo ezkertiarra denaren nolakotasuna.

2.  (politika)  izena · Ezker politikoaren ideologia.

ezkerzale

1.  (politika)  izenondoa · Ezkertzale.

ezkerzaletasun

1.  (politika)  izena · Ezkertzaletasun.

faxista

1.  (politika)  adjektiboa · Faxismoari dagokiona.

2.  (politika)  izena ·  adjektiboa ·  izena · Faxismoaren aldekoa; faxismoaren sustatzailea edo jarraitzailea.

3.  (politika)  adjektiboa · Guztiz atzerakoi, erreakzionario eta autoritarioa.

foru lurralde

1.  (politika)  izena · Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duten hiru lurralde edo probintzietako bakoitza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, lurralde horiek foru propioaz gobernatu eta kudeatzeko duten ahalmenari errefe

foruzale

1.  (politika)  izen · Foruen aldekoa, foruak defendatzen dituena.

gehiengo oso

1.  (politika)  izen · Organo edo erakunde kolegiatu batean, beste aukera edo alderdi guztiak bateraturik baino boto gehiago izatearen egoera; botoen erdiak baino ghiago izatea.

gehiengo soil

1.  (politika)  izen · Organo edo erakunde kolegiatu batean erabaki bat hartzeko roduan, alderdi edo aukera jakin batek beste edozeinek baino boto gehiago izatearen egoera, gehiengo oso edo absolutura heldu gabe.

gobernari

1.  (politika)  izena · Gobernuak eskualde edo hiri bat gobernatzeko izendatzen duen pertsona.

gobernatzaile

1.  (politika)  izena · Gobernuan diharduen pertsona; gobernatzen duena.

2.  (politika)  izena · Estatuak demarkazio jakin bat gobernatzeko izendatzen duen pertsona.

gobernu

1.   izena · Estatua eta administrazio publikoak gobernatu edo kudeatzeko funtzioa eta jarduera.

2.  (politika)  izena · Gobernatu egiten duen karguen taldea.

gobernu konstituzional

1.  (politika)  izen · Konstituzioari jarraiki eraturik eta hura errespetatuz diharduen gobernua, bereziki demokratikoki eta zuzenbide-estatuaren arauen arabera osatu bada.

gobernu zentral

1.  (politika)  izena · Estatua autonomia autonomo, erregio edo antzekoetan banaturik dagoen herrialdeetan, estatu osoko aferak, bere eskumenekoak direnean, kudeatzen dituen gobernua.

gobernuburu

1.  (politika)  izen · Herrialde edo eskualde bateko gobernua zuzentzen duen pertsona.

gorri

1.   adjektiboa · Haragiaren edo odolaren kolorea duena.

2.   izena · Delako kolorea bera.

3.   adjektiboa · Egoera edo bizipen bati buruz, oso latza edo eramanezina dena.

4.   adjektiboa · Hutsa, soila.

5.  (gaitzesgarria) (politika)  adjektiboa · Ezkertiarra.

hauteskunde

1.  (politika) (pluralean)  izena · Gehienetan batzorde, erakunde, elkarte edo komunitate bateko kideek boto bidez eta nolabaiteko gehiengoa exijituz egiten den kargu edo ordezkarien izendapen kolektiboa..

hautetsi

1.  (politika)  izen · Hauteskunde edo bozetan kargu bat betetzeko aukeraturiko pertsona.

2.   aditz · Aukeratu, elementu batzuen artean bat edo batzuk hartu.

independentismo

1.  (politika)  izena · Independentzia zaletasun.

independentista

1.  (politika)  adjektiboa · Independentziazale.

independentzia zaletasun

1.  (politika)  izena · Nazio edo komunitate nazional baten independentziaren aldeko jarrera eta jardun politikoa.

independentziazale

1.  (politika)  adjektiboa · Nazio edo komunitate nazional bati buruz, independentziaren alde jarduten duena edo horren alde dagoena.

izkierdismo

1.  (politika) (gutxi erabilia)  izena · Ezkertiartasuna.

kanpo politika

1.  (politika)  izena · Herrialde bateko gobernuak nazioarteko harremanetan, beste herrialdeekiko alegia, garatzen duen politika.

kolore bakarreko gobernu

1.  (politika)  izena · Alderdi edo fakzio politiko bakar bateko kargu politikoak biltzen dituen gobernua, beste alderdi edo fakzioak gobernutik baztertzen dituena.

konfederazio

1.  (politika)  izen · Entitate politiko subiranoen batasun edo elkartea, estatu, erakunde edo organo zentral baten eskuetan eskumen mugatu jakin batzuk uzten dituena.

legegintzaldi

1.  (politika)  izena · Parlamentu edo legebiltzar bat aukeraturik, hura botere legegile gisa eta horrekin batera handik aukeratzen den gobernua indarrean dauden denbora.

lehendakari

1.  (politika)  izena · Elkarte, erakunde edo gobernu bateko burua, bereziki horren ordezkari nagusia gisa agertzen dena.

2.  (politika)  izena · Partikularzki, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuko burua.

lehendakarigai

1.  (politika)  izena · Lehendakari vedo presidentea izateko hautagaia; horretarako nahia edo asmoa duena.

2.  (politika)  izena · Partikularzki, Euskal Autonomia Erdikegoko lehendakaria izateko aurkezten den hautagaia.

lurralde historiko

1.  (politika)  izena · Foru lurraldea, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko lurraldeetako bakoitza alegia.

marxismo

1.  (filosofia) (politika)  izena · Karl Marxen doktrina filosofiko materialistatik eratorritako mugimendu filosofiko eta politikoa, besteak beste klase-borroka ideia nagusitzat duena.

nazioartekotu

1.  (ekonomia)  aditz · Enpresa, sektore ekonomiko edo ekonomia batean ekoizten diren produktuak eta eskaintzen diren zerbitzuak nazioarteko merkatura, hots beste herrialde batzuetara, zabaldu.

2.  (politika)  aditz · Herrialde baten barnean daude arazo, auzi eta gatazketan beste herrialde batzuek esku hartu.

nazioarteratu

1.  (politika)  aditz · Jarduera, arazo edo gai baten inguruko auzi bat nazioartera zabaldu.

parlamentari

1.  (politika)  izen · Parlamentu bateko kidea.

poliarka

1.  (politika)  izena · Botere politikoa maila bereko pertsona batzuekin partekatzen duen agintaria.

poliarkia

1.  (politika)  izena · Agintaritza politikoa maila bereko pertsona batzuen eskuetan duen gobernu-sistema.

politikari

1.  (politika)  izen · Politikan diharduen pertsona, kargu publikoa betez edo alderdi baten baitan.

proletariotza

1.  (politika)  izena · Proletario edo beste batentzat len egiten duten langileen klase soziala.

sozialismo

1.  (politika)  izena · Hiritarren arteko berdintasuna eta aberastasunaren banaketa aldezten dituen ideologia eta mugimendu politikoa.

2.  (politika)  izena · Ekoizpen-bideen jabetza kolektiboa aldezten duen mugimendu politikoa, marxismoan oinarrituta.

sozialista

1.   izenondoa · Sozialismoari edo horren aldeko korronte politikoari dagokiona.

2.  (politika)  izena ·  izenondoa · Sozialismoaren jarraitzailea.

sufragio

1.  (politika)  izena · Erabaki politikoak hartu eta ordezkari politikoak hautatzeko botoa.

2.  (hedaduraz) (politika)  izena · Delako botoa emateko eskubidea.

sufragista

1.  (politika)  izena · Emakumeen boto-eskubidearen alde diharduen edo dagoen pertsona.

2.  (politika)  adjektiboa · Sufragismo edo emakumeen boto-eskubidearen aldeko mugimendu zibilari dagokiona.

trantsizio-gobernu

1.  (politika)  izen · Erregimen politiko batetik bestera aldatzean edo hartan aldaketa sakonak daudenean gertatzen den trantsizio-prozesuan agintean dagoen gobernua, maiz behin behineko gobernua ere izaten dena.

uharteko kabildo

1.  (politika)  izena · Kanaria uharteetan, uharte bakoitzean tokiko ordezkariek osatzen duten entitate politikoa.

Artikulurik faltan botatzen al duzu?

Osatu ezazu hurrengo galdetegia, zure eskaera lehenbailehen argitaratzen saiatuko gara


logo
gizapedia.org
Ausazko hitza