Kategoria: aldaera

abantoar

1.  (aldaera)  izen ·  adjektibo · Abantar (Abantori dagokiona edo Abantoko herritarra).

abarrikatu

1.  (aldaera)  aditz · Abarrakitu.

abdikapen

1.   izen · Abdikazio.

abeltxo

1.  (aldaera)  izen · Aberetxo.

abeltzaingo

1.   izena · Abeltzaintza.

aberaska

1.  (aldaera)  izen · Abaraska, erleek osatzen duten arigzarizko gelaxka multzoa.

aberekiro

1.   aditzondo · Abereki.

abiapuntu

1.   izen · Abiaburu, abiagune.

abitu-janzte

1.  (erlijioa) (metonimia)  izena · Abitu-hartze.

abitua jantzi

1.  (metonimia) (erlijioa)  izena · Abitua hartu.

abizari

1.   izena · Arrautza faltsua, hura jartzen den lekuan oiloak arrautzak bertan errun ditzan jartzen dena.

2.  (aldaera)  izena · Pizgarri.

abolitze

1.   izena · Abolizio.

abonu

1.  (kontabilitatea)  izena · Kontabilitate-idazpen batean, hartzeko aldean adierazten den mugimendua.

2.  (kontabilitatea)  izena · Beste bati egiten zaion ordainketa.

3.   izena · Zerbitzu-zerrenda bat erabili edo ikuskizun-sail bat ikusteko tiket edo agiria.

4.   izena · Alabantza, laudorioa.

5.  (aldaera) (nekazaritza)  izena · Ongarri.

abortatze

1.  (medikuntza)  izena · Abortu.

adabakitu

1.   aditza · Adabatu.

adaptatu

1.   aditza · Egokitu, moldatu.

adar-jotzaile

1.   izena · Adar-jole.

adarbakar

1.   adjektiboa · Adarra bakarra duena.

2.   izena · Animalia mitologikoa, zaldiaren gorputza eta buruan adar zuzen bat dituena.

3.  (aldaera) (zoologia)  izena · Errinozeroa.

adarbakoitz

1.   izena ·  adjektiboa ·  de un solo cuerno · Adarbakar.

adarbakun

1.   izena ·  adjektiboa · Adarbakar.

adarkadaka

1.   aditzondoa · Adarka.

adartxo

1.   izena · Adaxka (adar txikia).

adeitasun-esamolde

1.   izena · Adeitasun-esapide.

adeitasunezko esapide

1.   izena · Adeitasun-esapide.

adelatze

1.   izena · Apaindura.

adelu

1.  (zub)  izena · Prestakuntza, trebakuntza, antolakuntza.

2.  (aldaera) (gutxi erabilia)  izena · Apaingarri.

3.  (gutxi erabilia)  izena · Zerbait egiten den lehen aldia.

adesara

1.  (zub)  aditzondoa · Arestian.

adibide gisa

1.   aditzondoa · Adibidez.

adibide moduan

1.   adberbioa · Adibidez.

adierazpenezko perpaus

1.  (hizkuntzalaritza)  izena · Adierazpen-perpaus.

adikune

1.  (aldaera) (bizk)  izena · Begirada.

2.  (aldaera) (bizk) (gutxi erabilia)  izena · Arreta.

adikuntza

1.  (aldaera) Adimen.

2.   izena · Entzutea, entzuketa.

3.  (aldaera)  izena · Entzumen.

adimen gutxiko

1.  (psikologia)  izena · Adimen urriko.

adimen-atzerapen

1.  (medikuntza)  izena · Atzerapen mentala.

adimen-atzeratasun

1.  (psikologia)  izena · Adimen-atzerapen.

adimen-gutxitasun

1.  (psikologia)  izena · Adimen-urritasun.

adimendu

1.  (aldaera) Adimen.

2.   izena · Zentzutasuna, zuhurtasuna.

adjuntuen matrize

1.  (matematika)  izen · Matrize adjuntu.

ahoa bete hortz

1.   aditzondo · Aho bete hortz.

ahuntzaren eztul

1.  (aldaera)  izen · Ahuntzaren gauerdiko eztul.

ai amatxo

1.   interjekzioa · Ai ama.

aihai

1.  (zub)  izena · Afaria, egunaren amaierako otordua.

aintzaldu

1.   aditza · Aintzatu.

aizkolaritza

1.  (kirola)  izena · Aizkora proba.

aktibo finko

1.  (enpresa) (zaharra)  izena · Aktibo ez-korronte.

aktibo zirkulatzaile

1.  (zaharra) (enpresa)  izena · Aktibo korronte.

albaran

1.  (hego) (enpresa)  izena · Emate-agiri.

aldagai aleatorio

1.  (estatistika)  izena · Zorizko aldagai.

aldagai bakar

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dimentsiobakar.

aldagai bakun

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dimentsiobakar.

aldagai proposizional

1.  (logika)  izena · Proposizio-aldagai.

aldakortasun-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Aldakuntza-koefiziente.

aldamu

1.  (bizk)  izen · Ipurmasaila.

aldeberdin

1.   izenondoa · Aldekide.

alderantzizko proportzionaltasun

1.  (matematika)  izena · Proportzionaltasun alderantzizko.

alfa errore

1.  (estatistika)  izena · Lehen motako errore.

alfabetizazio-maila

1.   izena · Alfabetizazio-tasa.

alkatego

1.   izena · Alkatetza.

anhidrido karboniko

1.   izena · Karbono dioxido.

apezgo

1.  (erlijioa) (ipar)  izena · Apaizgo.

ardatzerdi nagusi

1.  (matematika)  izena · Ardatzerdi handi.

arrantza-toki

1.  (arrantza)  izena · Arrantzaleku, arrantzategi.

aulkigin

1.   izena · Aulkigilea.

aurredisposizio

1.   izena · Predisposizio.

ausilari

1.   adjektiboa · Adausi edo zaunka egiteko joera duena.

azalkizun

1.   izen · Azalpena.

azalkuntza

1.   izen · Azalpena.

azpititulu

1.  (zinema)  izena · Azpidatzi.

aztarna digital

1.  (informatika)  izena · Arrasto digital.

azterketa kualitatibo

1.  (aldaera)  izena · Analisi kualitatibo.

2.  (aldaera)  izena · Ikerketa kualitatibo.

bai, zera

1.   interjekzioa · Bai zera.

baliabide energetiko

1.  (teknologia)  izena · Energia-baliabidea.

balioaniztasun

1.   izena · Balio-aniztasun.

banaketa bitar

1.  (aldaera) (estatistika)  izena · Bernoulli-ren banaketa.

2.  (geografia)  izena · Bi hiri nagusi dituen herrialdearen egitura geografikoa.

barneko arropa

1.   izena · Azpiko arropa.

barruak astindu

1.  (adierazkorra)  aditza · Barrenak astindu.

barruko arropa

1.   izena · Azpiko arropa.

basatikiro

1.   aditzondoa · Basatiki.

baso-uzkurdura

1.  (medikuntza)  izena · Hodi-uzkurdura.

baso-uzkurtzaile

1.  (medikuntza)  izena ·  adjektiboa · Hodi-uzkurtzaile.

baso-zabalkuntza

1.  (medikuntza)  izena · Hodi-zabalkuntza.

baso-zabaltzaile

1.  (medikuntza)  izena ·  adjektiboa · Hodi-zabaltzaile.

basodilatatzaile

1.  (medikuntza)  izena ·  adjektiboa · Hodi-zabaltzaile.

basodilatazio

1.  (medikuntza)  izena · Hodi-zabalkuntza.

basokonstriktore

1.  (medikuntza)  izena ·  adjektiboa · Hodi-uzkurtzaile.

basokonstrikzio

1.  (medikuntza)  izena · Hodi-uzkurdura.

behatutako maiztasun

1.  (estatistika)  izena · Maiztasun behatua.

belezomorro

1.   izena · Txorimaloa.

bertzenaz

1.  (naf)  aditzondoa · Bestela.

beste hitzetan

1.   lokailua · Beste hitzetan esanda.

beta errore

1.  (estatistika)  izena · Bigarren mailako errore.

bi alderdiko

1.  (politika)  adjektiboa · Alderdi biko.

biak uztarrian joateko modukoak izan

1.  (adierazkorra)  aditza · Biak uztarrian jartzeko modukoak izan.

bigarren mailako ekuazio ez-oso

1.  (matematika)  izena · Bigarren mailako ekuazio osatugabe.

bisexualtasun

1.  (sexologia)  izen · Bisexualitate.

bisitatzaile

1.   izena · Bisitari.

bizitza

1.   izena · Jaiotzatik heriotzara bitarteko denbora.

2.   izena · Bizitzeko era.

3.   izena · Izaki bizidunen edo bizirik dagoenaren egoera.

4.   izena · Eraikin bateko solairuetako bakoitza.

5.  (aldaera)  izena · Etxebizitza.

borobildu

1.  (gip) (naf)  aditza · Biribildu.

bular-kaiola

1.  (anatomia)  izena · Kaxa toraziko.

burruka

1.   izena ·  aditzondoa · Borroka.

burrukatu

1.  (bizk)  aditza · Borrokatu, borroka egin.

buruzagigo

1.   izena · Buruzagitza.

buztan-moko

1.  (sexologia)  izena · Zakil-moko.

danba-danbaka

1.   aditzondoa · Dinbi-danbaka.

danbaka

1.  Danbadaka.

dardarati

1.   adjektiboa · Dardarti.

dardarizo

1.   izena · Dardara.

datu atipiko

1.  (estatistika)  izena · Balio atipiko.

datuen banaketa

1.  (estatistika)  izena · Datu-banaketa.

debitu-txartel

1.  (enpresa)  izena · Zordunketa-txartel.

diamantezko eztei

1.  (pluralean)  izena · Platinozko eztei.

dimentsio bakarreko aldagai

1.  (estatistika)  izena · Aldagai dimentsiobakar.

dinbi-danbaka

1.   aditzondoa · Dinbi-danba.

distantzia fokal

1.   izena · Foku-distantzia.

doikuntzaren ontasun

1.  (estatistika)  izena · Doikuntzaren egokitasun.

ebatondo

1.  (medikuntza)  izena · Ebakiondo.

edatekoa ez den ur

1.   izena · Edateko ur txar.

egitate zergagarri

1.  (ekonomia)  izena · Zerga-egitate.

ehun konjuntibo

1.  (medikuntza)  izena · Ehun konektibo.

ekuazio koadratiko

1.  (matematika)  izen · Bigarren mailako ekuazio.

elektronegatibitate

1.  (kimika)  izena · Elektronegatibotasun.

elektropositibitate

1.  (kimika)  izena · Elektropositibotasun.

elkar hizketa

1.   izena · Elkarrizketa.

elkargurutzaketa

1.   izena · Bi gauza edo gehiago gurutzatzearen ekintza eta horren ondorioa.

2.  (aldaera) Gaingurutzaketa.

elkartzut

1.   izena ·  izenondoa · Elkarzut.

emekiro

1.   aditzondoa · Emeki.

enbalaje

1.  (enpresa)  izena · Bilgarri.

enplegu-eskatzaile

1.  (ekonomia)  izen · Lan-eskatzailea.

epikurear

1.  (filosofia)  adjektiboa · Epikurotar, Epikuroren jarraitzaileari edo haren doktrina filosofikoari dagokiona.

epikuroar

1.   adjektiboa · Epikurotar.

erakunde sindikal

1.  (politika)  izena · Sindikatu.

errekonkista

1.   izena · Etsaiak inbaditu eta bereganatutako lurraldea berriz ere hartzea.

errektangelu

1.  (matematika)  izena · Laukizuzen.

2.  (aldaera)  izenondoa · Angeluzuzen, errektangular.

errektangular

1.  (aldaera) (matematika)  izenondoa · Angeluzuzena.

2.  (matematika)  izenondoa · Errektangelu edo laukizuzen formakoa.

errentagarritasun-atari

1.  (ekonomia) Errentagarritasun-atalase.

errobotiko

1.   adjektiboa · Robotiko.

eshibizio

1.  (gutxi erabilia)  izena · Erakustaldi.

eskerrik anitz

1.  (aldaera) (naf) Esker anitz.

eskrezio

1.   izena · Iraizketa.

eskrezio-aparatu

1.  (medikuntza)  izena · Iraitz-aparatu.

eskrezio-sistema

1.  (medikuntza)  izena · Iraitz-aparatu.

esofago

1.  (anatomia)  izena · Hestegorri.

esperotako maiztasun

1.  (estatistika)  izena · Itxarondako maiztasun.

esplotazio-kontu

1.  (enpresa)  izena · Ustiapen-kontu.

estatistika inferentzial

1.  (estatistika)  izena · Inferentzia estatistiko.

estatistika-banaketa

1.  (aldaera) (estatistika)  izena · Banaketa estatistiko.

estrategia korporatibo

1.  (enpresa)  izena · Korporazio-estrategia.

etapa erregina

1.  (kirola)  izena · Etapa nagusi.

etxaurre

1.   izena · Etxe-aurre.

eup

1.   interjekzioa · Aup.

exhibizio

1.   izena · Erakustaldi.

ezertxo ere

1.  (indargarria) (ezezko perpausetan)  izenordaina · Ezertxo.

ezin adierazizko

1.   adjektiboa · Adierazezin.

ezkon-gau

1.   izena · Eztei-gau.

ezkontarazi

1.   aditza · Ezkonarazi.

finantza eragiketen matematika

1.   izena · Finantza-matematika.

finantzazio

1.  (ekonomia)  izena · Finantzaketa.

fronteko lerro

1.   izena · Fronte-lerro.

funtzio baten jatorrizko

1.  (matematika)  izena · Jatorrizko funtzio.

funtzionaltasun

1.   izena · Funtzionalitate.

galtza bakero

1.   izena · Praka bakeroa.

ganbara huste

1.   izena · Ganer huste.

gaur goizekoa izan ez

1.   aditza · Atzo goizekoa izan ez.

gehikeria

1.   izena · Gehiegikeria.

gelaxka elektrolitiko

1.  (kimika)  izena · Upel elektrolitiko.

Gerla Handi

1.  (ipar) (aldaera)  izen propioa · Gerra Handi

geruza elektroniko

1.  (kimika)  izena · Elektroi-geruza.

Gini indize

1.   izena · Gini-ren indize.

Gini koefiziente

1.   izena · Gini-ren indize.

Gini-ren koefiziente

1.   izena · Gini-ren indize.

grafiko kartesiar

1.  (matematika)  izena · Diagrama kartesiarra.

hain zuzen ere

1.  Hain zuzen.

hamabosteroko

1.   adjektiboa · Bi astez behin edo hilean bi aldiz gertatu edo egiten dena.

2.  (aldaera)  izena · Hamaboskari.

hanpuruski

1.  (ipar)  aditzondo · Hanpatuki.

harri igneo

1.  (geologia)  izena · Arroka igneo.

harri magmatiko

1.  (geologia)  izena · Arroka magmatiko.

harri metamorfiko

1.  (geologia)  izena · Arroka metamorfiko.

hartu dela adierazi

1.  (lokuzioa)  aditza · Jaso izana adierazi.

hartu izana adierazi

1.  (administrazioa)  aditza · Jaso izana adierazi.

hartu izanaren adierazpen

1.  (administrazioa)  izena · Jaso izanaren agiri.

hartu izanaren agiri

1.  (administrazioa)  izena · Jaso izanaren agiri.

haserrekoi

1.   izenondoa · Haserrekor.

haserreti

1.   izenondo · Haserrekor.

hautes-mahai

1.  (aldaera)  izen · Hauteskunde-mahaia.

hautes-programa

1.  (aldaera)  izen · Hauteskunde-programa.

hauteskunde-errolda

1.   izena · Hautesle-errolda.

hautesmahai

1.  (aldaera)  izen · Hauteskunde-mahaia.

hazi-guruin

1.  (anatomia)  izena · Barrabil.

hematie

1.  (biologia)  izena · Globulu gorri.

hereje

1.  (erlijioa)  izena · Heretikoa.

heterogenizazio

1.   izena · Heterogeneizazio.

hipotesi huts

1.   izena · Hipotesi edo uste bat baino ez dena, egiaztatu edo frogatu gabea.

2.  (aldaera) (estatistika)  izena · Hipotesi nulua.

hipotesi-kontraste

1.  (estatistika)  izena · Hipotesi-proba.

hiruki angeluzuzen

1.  (matematika)  izena · Triangelu zuzen.

hiruki zorrotz

1.  (matematika)  izena · Triangelu zorrotz.

hiruki zuzen

1.  (matematika)  izena · Triangelu zuzen.

histograma normalizatu

1.  (estatistika)  izena · Dentsitate-histograma.

hitz-totelka

1.   aditzondoa · Totelka.

homogenizazio

1.   izena · Homogeneizazio.

hornikuntza-sare

1.   izen · Hornidura-sarea.

I. motako errore

1.  (estatistika)  izena · Lehen motako errore.

ibaiaz

1.   aditzondoa · Ibaika, kopuru handietan.

iceberg

1.  (ozeanografia)  izena · Izozmendi.

igarotze-probabilitate

1.  (estatistika)  izena · Trantsizio-probabilitatea.

IGb

1.  (enpresa)  izena · IGB; ikerkuntza, garapena eta berrikuntza jardueren multzoa.

igeltsaritza

1.   izen · Igeltserotza.

igoera-faktore

1.  (estatistika)  izena · Igoera-koefizientea.

II. motako errore

1.  (estatistika)  izena · Bigarren motako errore.

ikastaldi

1.  (hezkuntza)  izena · Ikasketa-aldia, ikasten den denbora.

2.  (hezkuntza) (aldaera)  izena · Ikastaro.

ikastaro

1.  (hezkuntza)  izena · Gai baten inguruan antolatutako ikasketa ordenatuen multzoa.

2.  (aldaera) (hezkuntza)  izena · Ikasturte.

ikerketagai

1.   izena · Ikergai.

ikerlerro

1.  (zientzia)  izena · Ikerketa-lerro.

ikupen

1.  (gutxi erabilia)  izena · Ukipen.

ileak laztu

1.   aditza · Ilea laztu.

inbertsio finantzario

1.  (finantzak)  izena · Finantza-inbertsio.

independentismo

1.  (politika)  izena · Independentzia zaletasun.

independentista

1.  (politika)  adjektiboa · Independentziazale.

interes bakun

1.  (ekonomia)  izena · Kapitalizazio bakunaren aplikatuz, aldi bakoitzeko interesak kapitalera metatu gabe alegia, kalkulatzen den interesa.

interpertsonal

1.   izenondoa · Pertsonen arteko.

iraitz-sistema

1.  (medikuntza)  izena · Iraitz-aparatu.

irakaslego

1.  (hezkuntza)  izena · Irakasletza.

irrikan

1.   aditzondoa · Irrikaz.

irriki

1.  Irrika.

iturbide

1.   izena · Jatorri, sorburu, iturburu.

jaraunsle unibertsal

1.  (zuzenbidea)  izena · Oinordeko unibertsala.

jaso dela adierazi

1.  (administrazioa)  aditza · Jaso izana adierazi

jaso izanaren adierazpen

1.  (administrazioa)  izena · Jaso izanaren agiri.

joan eta etorriko kanporaketa

1.  (kirola)  izena · Joan-etorriko kanporaketa.

joankin

1.   izena · Emigratzailea.

kamarografo

1.   izena · Kamerari.

kanpo-jarioko guruin

1.  (anatomia)  izena · Guruin exokrino.

kartsuki

1.   aditzondo · Gartsuki.

kategoria-aldagai

1.  (estatistika)  izena · Aldagai kategoriko.

kitatze

1.  (finantzak)  izena · Kitatze.

klase-ordezkari

1.  (estatistika)  izena · Klase-marka.

koadrangelu

1.  (matematika)  izena · Lau angelu dituen figura.

2.  (matematika) (aldaera)  izena · Koadrilatero.

koerlazio

1.   izena · Korrelazio.

koerlazio-koefiziente

1.   izena · Korrelazio-koefizientea.

kojo

1.   izena ·  adjektiboa · Herren.

kojoi

1.  (arrunkeria)  izena · Potro.

koloreztatzaile

1.   izena · Koloratzaile.

komertzializazio

1.  (enpresa)  izena · Merkaturatze.

konpromezu

1.   izena · Konpromisoa.

kontrasterako estatistiko

1.  (estatistika)  izena · Probarako estatistiko.

kontratazio

1.  (zuzenbidea)  izena · Kontratua egitea.

2.  (ekonomia) (aldaera)  izena · Kontratazio-bolumena.

kontuko kargu

1.  (finantzak)  izena · Kontuko zordunketa.

kontzentrazio molar

1.  (kimika)  izena · Molartasun.

kornete

1.  (anatomia)  izena · Sudur-maskor.

korrelazio-arrazoi

1.  (estatistika)  izena · Korrelazio-ratio.

kosk-kosk

1.   izena · Kask-kask.

kostu aldagarri

1.  (enpresa)  izena · Kostu aldakor.

koziente

1.  (matematika)  izena · Zatidura.

kreditu-entitate

1.  (finantzak)  izena · Kreditu-erakunde.

kreditu-poliza

1.  (finantzak)  izena · Kreditu-lerroa.

kutsadura akustiko

1.   izena · Hots-kutsadura.

lagin errepresentagarri

1.  (estatistika)  izena · Lagin adierazgarri.

laginketa-zati

1.  (estatistika)  izena · Laginketa-frakzioa.

lagunarteko partida

1.  (kirola)  izena · Adiskidantzazko partida.

lasaitasun ederrean

1.   aditzondoa · Lasai ederrean.

laukiluze

1.  (matematika) (aldaera)  izena · Laukizuzen.

2.   izenondo · Delako poligonoaren forma duena.

lauza berinaztatu

1.  (eraikuntza)  izena · Lauza beiraztatu.

Lavoisier-en lege

1.  (kimika)  izena · Masaren kontserbazio-lege.

legez kanporatu

1.  (zuzenbidea)  aditza · Legez kanpo utzi.

lehen mailako ekuazio

1.  (matematika)  izena · Ekuazio lineala.

lehentxoago

1.   aditzondoa · Lehentxeago.

linfadenitis

1.  (medikuntza)  izena · Adenitis.

lizunkiro

1.   izena · Lizunki.

lugin

1.   izena · Nekazari, laborari.

lukurretza

1.  (finantzak) (gutxi erabilia)  izena · Lukurua.

lurralde historiko

1.  (politika)  izena · Foru lurraldea, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko lurraldeetako bakoitza alegia.

maila energetiko

1.  (kimika)  izena · Energia-maila.

maiuskula

1.  (hizkuntzalaritza)  izena · Letra larri.

maiztasun enpiriko

1.  (estatistika)  izena · Behatutako maiztasun.

makina-hizkuntza

1.  (informatika)  izena · Makina-lengoaia.

mamuxela

1.   izena · Panpina.

mapa koropletiko

1.   izen · Koropleta-mapa.

marimaistra

1.  (gaitzesgarria)  izena · Mari-maistra.

marka guztiak urratu

1.   aditza · Marka guztiak hautsi.

marrokiar

1.   izen ·  izenlagun · Marokoar.

matematika finantzario

1.  (matematika) (finantzak)  izena · Finantza-matematika.

materiaren kontserbazio-lege

1.  (kimika)  izena · Masaren kontserbazio-lege.

matrize adjuntu

1.  (aldaera)  izen · Matrize bateko elementu adjuntuek edo kofaktoreek, dagokien elementuaren kokapenean jarrita, osatzen duten matrizea, A matrizerako Adj(A) adierazten dena.

mediku-arreta

1.  (medikuntza)  izena · Osasun-arreta.

Mendebalde Urruti

1.   izen propioa · Mendebalde Urrun.

menia

1.   izena · Tregoa.

merkatalgune

1.  (merkataritza)  izen · Merkataritza-gune, saltokigunea.

merkaturaketa

1.  (enpresa)  izena · Merkaturatze.

metro-xingola

1.   izen · Neurketa-zinta.

minuskula

1.  (hizkuntzalaritza)  izena · Letra xehe.

minuta

1.  (ipar)  izen · Minutu.

moko-azal

1.  (sexologia)  izena · Prepuzio.

molalitate

1.  (kimika)  izena · Molaltasun.

molaritate

1.  (kimika)  izena · Molartasun.

moltsa

1.  (ipar)  izena · Diru-zorroa.

mugasari

1.   izena · Muga-sari.

multiplo komun txikien

1.  (aldaera) (matematika) Multiplo komunetako txikien.

musu-gorri

1.   izenondoa · Musugorri.

neskatxa

1.   izena · Neska gaztea.

2.   izena · Sexu femeninoko haurra.

3.  (aldaera) Neskamea.

oilaur

1.  (medikuntza)  izena · Azaleko garaua, bereziki zornez edo gantzez beterik dagoena.

2.  (aldaera) (medikuntza)  izena · Zarakar.

ondartza

1.   izena · Hondartza.

ordaintzeko bitarteko

1.  (finantzak)  izena · Ordainketa-bitarteko.

osasunarekin urratu

1.   aditza · Osasunez urratu.

osoko zenbaki

1.  (matematika)  izena · Zenbaki oso.

ostarku

1.  (bizk) (meteorologia)  izena · Ortzadar.

otargile

1.   izena · Otarregile.

parametrodun

1.  (matematika) (estatistika)  izena · Parametrikoa.

paraxutismo

1.  (ipar)  izena · Parakaidismo.

paraxutista

1.  (ipar)  izena · Jauskari.

Pascal-en banaketa

1.  (estatistika)  izena · Banaketa binomial negatibo.

pasibo finko

1.  (enpresa) (zaharra)  izena · Pasibo ez-korronte.

pasibo zirkulatzaile

1.  (zaharra) (enpresa)  izena · Pasibo korronte.

patxada batean

1.   aditzondoa · Patxadan.

patxada ederrean

1.   aditzondoa · Patxadan.

patxadaz

1.   aditzondoa · Gustura eta lasai asko.

pertsona natural

1.  (zuzenbidea)  izena · Pertsona fisiko.

Petri kaxa

1.   izena · Petri plaka.

Petri kutxa

1.   izena · Petri plaka.

plusbalio

1.   izena · Gainbalio.

plusbalio-zerga

1.  (zuzenbidea)  izena · Gainbalio-zerga.

polibalentzia

1.   izena · Balio-aniztasun.

ponderazio-koefiziente

1.  (estatistika)  izena · Haztapen-koefiziente.

primadera

1.  (ipar)  izena · Udaberri.

proba estatistiko

1.  (estatistika)  izena · Hipotesi-proba.

probabilitate frekuentzial

1.  (estatistika)  izena · Zorizko gertaera baten maiztasun erlatiboa edo hura agertzen den aldien proportzioa, gertaera horren probabilitate gisa hartzen dena.

proletalgo

1.   izena · Proletariotza.

proletargo

1.   izena · Proletalgoa.

pronuntziazio

1.   izen · Ahoskera.

puntuzko estimazio

1.  (estatistika)  izena · Puntu-estimazio.

sabel-zorri

1.  Tripazorri.

sabelzorri

1.  Tripazorri.

salmenta ibiltari

1.   izen · Kaleko salmenta.

sarrera bikoitzeko taula

1.  (aldaera)  izen · Sarrera biko taula.

sasi-zatiki

1.  (matematika) (gutxi erabilia)  izena · Zatiki inpropio.

segurtasun

1.   izena · Seguru, babesean edo arriskutik kanpo dagoenaren egoera.

2.  (aldaera)  izena · Ziurtasun.

3.   izena · Eremu edo pertsona baten babesa ziurtatzeko neurrien multzoa.

serosa

1.  (anatomia)  izena · Mintz seroso.

soinu-kutsadura

1.   izena · Hots-kutsadura.

soldata likido

1.  (enpresa)  izena · Soldata garbi.

sozietateen zerga

1.  (enpresa)  izena · Sozietateen gaineko zerga.

sua egin

1.   aditza · Su egin.

sudur-barrunbe

1.  (anatomia)  izena · Sudur-hobi.

sujerente

1.   adjektiboa · Iradokitzaile, iradokor.

superabit komertzial

1.  (ekonomia)  izena · Merkataritza-superabita.

surzilo

1.  (anatomia) (bizk)  izena · Sudur-zulo.

tarte-ordezkari

1.  (estatistika)  izena · Klase-marka.

tarte-zabalera

1.  (matematika) (aldaera)  izena · Tarte-luzera.

2.  (estatistika) (aldaera)  izena · Klase-zabalera

tartezko estimazio

1.  (estatistika)  izena · Tarte-estimazio.

taupaka

1.   aditzondoa · Taupadaka.

tikili-makala

1.   aditzondoa · Kikili-makala.

titarekada bat uretan ito

1.  (adierazkorra)  aditza · Titare batean ito.

triangelu aldeberdin

1.  (matematika)  izena · Triangelu aldekide.

triangelu angeluzuzen

1.  (matematika)  izena · Triangelu zuzen.

triangelu errektangular

1.  (matematika)  izena · Triangelu angeluzuzen.

triangulatu

1.   aditza · Triangelukatu.

tripazorriak egin

1.  (lagunartekoa)  aditza · Tripazorria egin.

txaketa

1.  (hego)  izena · Jaka.

txakurraren putz

1.   izena · Zakurraren putz.

txarriki

1.  (bizk)  izena · Txerriki.

txirriki-txarraka

1.   aditzondoa · Tirriki-tarraka.

unibertsalitate

1.   izena · Unibertsaltasuna.

urbegi

1.   izena · Iturbegi.

urburu

1.   izena · Iturburu, ura lurrazpitik azaleratzen den gunea.

ureztailu

1.   izen · Ureztaontzia.

urgaztu

1.  (gutxi erabilia)  aditz · Urgatzi, lagundu.

urrearen prezioan

1.   aditzondo · Urre prezioan, oso garesti.

üskaldun

1.  (zub)  izena ·  adjektiboa · Euskaldun.

ustegabeko

1.   izenlagun · Ustekabeko.

zahar-egoitza

1.   izena · Zaharren egoitza.

zakil-baba

1.  (sexologia)  izena · Zakil-moko.

zakilburu

1.  (aldaera) (sexologia) Zakil-moko.

2.  (gaitzesgarria)  izena · Gizon mespretxagarria.

zatiki jator

1.  (matematika) (gutxi erabilia)  izena · Zatiki propio.

zatiki misto

1.  (matematika)  izena · Zenbaki misto.

zatiki nahasi

1.  (matematika)  izena · Zenbaki misto.

zelda elektrolitiko

1.  (kimika)  izena · Upel elektrolitiko.

zenbaki borobil

1.   izena · Zenbaki biribil.

zenbaki frakzionario

1.  (matematika)  izena · Zatikizko zenbaki.

zenbaki nahasi

1.  (matematika)  izena · Zenbaki misto.

zenbaki-eskala

1.  (kartografia) (estatistika)  izena · Zenbakizko eskala.

zentil

1.  (estatistika)  izena · Pertzentil.

zer esanik ere ez

1.   lokailua · Zer esanik ez.

zer esanik ere ez da

1.   lokailua · Zer esanik ez.

zer esanik ere ez dago

1.   lokailua · Zer esanik ez.

zer esanik ez da

1.   lokailua · Zer esanik ez.

zer esanik ez dago

1.   lokailua · Zer esanik ez.

zergadun

1.  (ekonomia)  izena ·  adjektiboa · Zergapekoa.

zergapeko egitate

1.  (ekonomia)  izena · Zerga-egitate.

zifra adierazgarri

1.  (metrologia) (matematika)  izena · Zifra esanguratsu.

zilargin

1.   izena · Zilargilea.

ziliportatu

1.  (ipar)  aditza · Zipriztindu.

zinta metriko

1.   izen · Neurketa-zinta.

zirriztu

1.   izena · Zirrikitu.

zonbait

1.  (ipar)  izena · Zenbait.

zorizko esperimentu

1.  (estatistika)  izena · Zorizko saiakuntza.

zoro-zoro

1.   aditzondoa · Zoro-zoroan.

zuzenbide administratibo

1.  (zuzenbidea)  izena · Administrazio-zuzenbide.

Artikulurik faltan botatzen al duzu?

Osatu ezazu hurrengo galdetegia, zure eskaera lehenbailehen argitaratzen saiatuko gara


logo
gizapedia.org
Ausazko hitza