Kategoria: enpresa

4.0 industria

1.  (enpresa)  izena · XXI. mendean garatutako industria-paradigma edo eredua, lantegi adimentsua, erabateko digitalizazioa eta teknologia aurreratuen arteko konbergentzia edo bat egitea proposatzen dituena.

abantzu

1.   izen · Aurrera egitea eta horren ondorioa.

2.  (enpresa)  izen · Diruzko mailegua, gero jaso beharreko diruaren aurrerapen gisa.

3.   aditzondo · Gutxi falta dela adierazteko.

ABEE

1.  (enpresa)  izena · Aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente.

aktibo amortizagarri

1.  (enpresa)  izena · Erabiltzearen edo besterik gabe denboraren poderioz balioa galtzen doan eta beraz amortizatu daitekeen aktiboa.

aktibo ez-korronte

1.  (enpresa)  izena · Enpresak epe luzerako dituen ondasun eta eskubideen multzoa eta horien zenbatekoa; delako ondasun eta eskubideek osatzen duten aktiboko ondare-masa.

aktibo finko

1.  (enpresa) (zaharra)  izena · Aktibo ez-korronte.

aktibo korronte

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batek urtebete baino lehen kontsumitu edo diru bihurtzea espero duen ondasun eta eskubideen multzoa eta haien zenbatekoa; delako ondasun eta eskubideek osatzen duten pasiboaren atala.

aktibo zirkulatzaile

1.  (zaharra) (enpresa)  izena · Aktibo korronte.

akziodun maioritario

1.  (enpresa)  izena · Akzio kopuru handia izateagatik sozietate anonimo batean erabaki-ahalmen handia duen bazkidea.

akziodun minoritario

1.  (enpresa)  izena · Sozietate anonimo batean akzio kopuru oso txikia izateagatik erabaki-ahalmen eskasa duen akzioduna.

albaran

1.  (hego) (enpresa)  izena · Emate-agiri.

amortizazio aurreratu

1.  (enpresa)  izen · Mailegu bat itzultzerakoan, adostutako amortizazio-sisteman aurreikusi gabeko amortizazio edo maileguaren itzulketa.

amortizazio konstante

1.  (enpresa)  izen · Mailegu bat amortizatu edo itzultzeko metodoa, non interesez gainera amortizaziorako kuota konstanteak ordaintzen diren.

amortizazio-kuota

1.  (enpresa)  izen · Mailegu edo bestelako zor-titulu bat itzultzeko aldiro ordaintzen den zenbateko bakoitza.

2.  (enpresa)  izen · Ondasun iraunkor batek denboran zehar duen balio-galera aurreikusteko aldiro egiten den finantza-zuzkiduretako bakoitza.

amortizazio-sistema

1.  (enpresa)  izen · Mailegu bat, interesak barne, itzultzeko ezartzen den metodoa.

amortizazio-zuzkidura

1.  (enpresa)  izen · Aktibo bat amortizatzeko une jakin batean egiten den funtsen ekarpena.

arloburu

1.  (enpresa)  izena · Erakunde bateko arlo, sail edovsekzio bateko buru eta arduraduna.

aseguru-etxe

1.  (enpresa)  izena · Partikular eta erakundeei arriskuak aseguratu egiten dizkion enpresa, haiekin aseguru-kontratuak eginez, prima baten trukean.

aurrez ordaingarri

1.  (enpresa)  adjektiboa · Aldiroko errenta bati buruz, aldi bakoitzaren hasieran ordaindu edo jasotzen dena.

babesle

1.   izen ·  izenondo · Babestu egiten duena.

2.  (enpresa)  izen ·  izenondo · Diruz edo bestelako baliabideak eskainiz, jarduera edo enpresa bat laguntzen duena.

banaketa-kanal

1.  (enpresa)  izena · Enpresa bateko produktuak eta zerbitzuak bezeroen eskura jartzeko modua.

banaketa-zentro

1.  (enpresa)  izen · Produktu eta gaien banaketarako, enpresetatik enpresetara edo enpresetatik kontsumitzaileengana, erabiltzen den instalakuntza zabala.

bat egite puru

1.  (enpresa)  izen · Enpresa desberdinak fusionatu edo elkartzeko enpresa zaharrak desegin eta enpresa berri bat sortzen deneko enpresa-fusio mota. 

berandutza

1.  (enpresa)  izen · Finantza obligazio bat dagokion epemugan ez betetzea.

bereizkuntza

1.  Bereizi edo desberdintzeko ekintza eta horren ondorioa.

2.  (enpresa)  izena · Enpresa batek eskaintzen duen produktu edo zerbitzua antzeko produktu eta zerbitzuetatik bereizteko ahalegina eta horren emaitza.

3.  (biologia)  izena · Enbrioi-etapan organoak eta ehunak bereizteko prozesua eta horren emaitza.

betez ordaingarri

1.  (enpresa)  adjektiboa · Aldiroko errenta bati buruz, aldi bakoitzaren amaieran ordaindu edo jasotzen dena.

bideragarritasun

1.   izena · Bideragarri edo aurrera eraman daitekeenaren nolakotasuna.

2.  (enpresa)  izena · Gerora begira errentagarria izan daitekeen negozio edo enpresaren egoera.

bilgarri

1.  (enpresa)  izena · Produktuak modu egokian bildu, eduki, kontserbatu eta garraiatzeko erabiltzen den ontzi, kaxa edo poltsa.

bono bihurgarri

1.  (enpresa)  izen · Jaulkiko diren akzio berriekin trukatzen den bonoa, bonoaren jabearen borondatez edo sozietateak derrigortuta.

bono trukagarri

1.  (enpresa)  izen · Jaulkitako akzioekin trukatu daitekeen zor titulua.

2.  (merkataritza)  izen · Aurrez ezarritako ondasun edo zerbitzuekin truka daitekeen balio jakineko erosketa txartela, zozketa edo lehiaketa bidez irabazi edo aurretik diruz erosi dena.

bukaerako izakin

1.  (enpresa) (pluralean)  izena · Ekitaldi ekonomikoaren bukaeran enpresako biltegian dauden izakinen kopurua eta horien balioa, hasierako izakinekin alderatuta, ekitaldiko izakinen aldakuntza kalkulatzeko behar dena.

curriculum vitae

1.  (enpresa)  izena · Pertsona baten ikasketak, trebakuntza eta ibilbide profesionala biltzen dituen txostena, bereziki lanpostu edo kargu baterako hautagai gisa aurkezten denerako prestatzen dena.

debitu-txartel

1.  (enpresa)  izena · Zordunketa-txartel.

desbinkulazio

1.   izena · Zerbaitekiko harreman edo lotura dagoelarik, hura etetea.

2.  (enpresa)  izena · Langile batek lan egiten duen enpresarerkiko lan harremana etetea.

3.  (politika)  izena · Greba deialdiekin bat egiteko antolatzen diren asanblea eta batzarretan, pertsona batek edo batzuek haietan erabakitzen denarekin bat ez egitea.

4.  (psikologia)  izena · Gogo eza.

diruzaintza

1.  (enpresa)  izena · Diruzainaren, hots, diru kontuak kudeatzen dituen pertsonaren edo erakundearen zeregina edo jarduera.

ekintzailetza

1.   izen · Ekintzailearen jarduera.

2.  (enpresa)  izen · Negozio, enpresa edo gizarte proiektu berriak abiarazi eta garatzeko jarduera.

emate-agiri

1.  (enpresa)  izena · Eskatutako produktuak eta gaien zerrenda bezeroari entregatu zaizkiola ziurtatzen duen agiria.

enbalaje

1.  (enpresa)  izena · Bilgarri.

epe laburreko zorpetze-ratio

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batean, epe laburreko zorren zenbatekoa zati ondare garbia eginez kalkulatzen den finantza-ratioa.

epe luzeko zorpetze-ratio

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batean, epe luzeko zorren zenbatekoa zati ondare garbia eginez kalkulatzen den finantza-ratioa.

errenta zatikatu

1.  (enpresa)  izena · Errenta-termino bakoitzaren aldia interes-aldia baino txikiagoa duen errenta finantzarioa.

errentagarritasun finantzario

1.  (enpresa)  izena · Enpresak batek lortzen dirtuen mozkinen proportzio edo portzentajea baliabide propioekin alderaturik.

erreserba-zentral

1.  (enpresa)  izen · Gehienbat turismo eta aisialdiarekin loturiko zerbitzuen erreserbak banaketa-kanal ezberdinetatik denbora errealean jaso eta kudeatu egiten dituen sistema telematiko zentralizatua.

errotazio-funts

1.  (enpresa)  izen · Enpresa batek bere jarduera aurrera eramateko epe laburrera behar izaten dituen baliabide finantzarioen zenbatekoa, aktibo korronteari pasibo korrontea kenduz kalkulatzen dena.

eslogan

1.  (enpresa)  izena · Esaldi labur adierazkorra, bereziki marka komertzial bat definitzeko edo propaganda gisa erabiltzen dena.

esplotazio-kontu

1.  (enpresa)  izena · Ustiapen-kontu.

estrategia funtzional

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batek bere negozio baterako ezarri dituen helburuak lortzeko, enpresaren arlo bakoitzean definitu egiten dituen azpihelburu eta haiek betetzeko ekintza-planen multzoa.

estrategia korporatibo

1.  (enpresa)  izena · Korporazio-estrategia.

ETE

1.  (enpresa)  izena · Enpresa txiki eta ertaina, enpresak sailkatzeko kategoria, langile kopuru eta negozio-bolumen txikiak dituena.

frankiziatzaile

1.  (enpresa)  izen · Berak sortutako marka ustiatu eta marka horretako produktuak edo zerbitzuak merkaturatzea eskaintzen duen konpainia, ordainsari baten trukean.

gainsari

1.  (enpresa)  izen · Soldata edo bestelako ordainsarietan gehitzen den osagarria.

2.  (kirola)  izen · Kirol jardunaldi batean, irabazle edo lehenengo postuetan suertatzeagatik ematen den hobaria.

gehienezko stock

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batek bere biltegietan kostu gehigarririk gabe gorde eta kudeatu dezakeen izakinen kopuru edo bolumen handiena.

gestio-informatika

1.  (informatika) (enpresa)  izen · Enpresen gestio edo kudeaketarako programa eta aplikazioak lantzen dituen informatikaren arloa.

handizkako saltegi

1.  (enpresa)  izen · Produktuak handizka edo kopuru handitan eskaini eta saltzen dituen denda.

hasierako izakin

1.  (plural) (enpresa)  izena · Ekitaldi ekonomikoaren hasieran enpresako biltegian dauden izakinen kopurua eta horien balioa, bukaerako izakinekin alderatuta, ekitaldiko izakinen aldakuntza kalkulatzeko behar dena.

hasierako kapital

1.  (enpresa)  izena · Merkataritza-sozietate bat sortzeko bazkideek ekartzen duten kapitala.

2.  (finantzak)  izena · Finantza-eragiketa bat abiarazten duen kapitala.

hipoteka-bermedun mailegu

1.  (enpresa)  izena · Itzulketarako berme gisa mailegu-hartzaileak ondasun higiezinen bat jartzen duen mailegua.

hipoteka-mailegu

1.  (enpresa)  izen · Haren ordainketarako berme gisa ondasun higiezin edo ontzi bat, haien gaineko hipoteka alegia, hartzen duen mailegu-kontratuaren aldaera.

I+G+b

1.  (enpresa)  izena · Ikerkuntza, garapena eta berrikuntza jardueren multzoa.

IGb

1.  (enpresa)  izena · IGB; ikerkuntza, garapena eta berrikuntza jardueren multzoa.

ingurune espezifiko

1.  (enpresa)  izena · Negozio bati dagokion sektore ekonomikoaren ezaugarrien multzoa, hala nola produktu eta zerbitzuen eskaintza eta lehiakideak, zeinaren azterketa beharrezkoa den negozio horretan enpresaren es

interes aurreko eta zerga aurreko mozkin

1.  (enpresa)  izena · Interesak kenduta eta zerga ordainduta geratzen den mozkin garbia, errentagarritasun ekonomikoaren ratioa kalkulatzeko erabiltzen dena.

jarduera-adierazle

1.  (enpresa)  izena · Enpresak bere baliabideekin salmentak eta diru-sarrerak sortzeko ahaleman adierazten duten adierazleetako bakoitza, gehienetan ratio moduan kalkulatzen dena.

2.  (ekonomia)  izena · Ekonomia batean uneko jarduera ekonomikoa jasotzen duen adierazle ekonomikoetako bakoitza.

kaleko salmenta

1.  (enpresa)  izen · Kalean bertan egiten den produktuen eskaintza eta horien salmenta.

komertzializazio

1.  (enpresa)  izena · Merkaturatze.

kontabilizatu

1.  (enpresa)  aditza · Kontabilitatean erregistratu; kalkulu eta zenbaketa batean jaso edo kontuan hartu.

kontratazio-bolumen

1.  (enpresa)  izena · Egindako kontratuen diru-zenbatekoa.

kontsumitzaile potentzial

1.  (enpresa)  izen · Ziur ez bada ere, etorkizunean produktu edo zerbitzu jakin bat eskuratu eta kontsumituko lezakeen indibiduo edo banakoa, produktuak edo zerbitzuak bere beharrak asetzeko egokia delakoan.

kontsumo-esperientzia

1.  (enpresa)  izena · Kontsumitzaile batek produktu bat kontsumitzean duen bizipen gogoangarria.

kontu-sail

1.  (enpresa)  izen · Kontabilitate-kontu baten bitartez zehazturiko elementu-multzoa eta horren balioa.

korporazio-estrategia

1.  (enpresa)  izena · Korporazio edo negozio edo jarduera anitz biltzen dituen enpresa baten baitan, enpresako baliabideak negozio horietara bideratzeko egiten den analisia, erabakia eta horren gauzatzea.

kostu aldagarri

1.  (enpresa)  izena · Kostu aldakor.

kostu aldakor

1.  (enpresa)  izena · Ekoizpen-bolumenaren arabera aldatzen den produktu edo zerbitzu baten kostua edo kostu horren zatia.

kostu finko

1.  (enpresa)  izena · Ekoizpen-bolumenaren arabera aldatzen ez den kostua.

kostu gehigarri

1.  (enpresa)  izen · Lan, jarduera, zerbitzu edo ekoizpen handiagoagatik kostu total bati gehitzen zaion kostuaren zatia.

kostu oso

1.  (enpresa)  izena · Produktu bat ekoitzi edo zerbitzu bat emateko beharrezkoak diren kostu guztien batura.

kostu-lidergo

1.  (enpresa)  izena · Sektore bereko beste enpresek baino kostu txikiagoarekin ekoizten duen enpresaren egoera abantailatsua.

kostu-prezio

1.  (enpresa)  izena · Produktu bat ekoitzi edo zerbitzu bat emateko sortzen diren kostuak baino estaltzen ez dituen prezioa.

kostuen kontabilitate

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batean, ekoizten diren produktu eta zerbitzuen kostuei buruzko informazioa bildu, aurrekontuak egin eta haiek kontrolatzeko informazio-sistema; delako sistemari loturiko jarduerak eta

kreditu-kontu

1.  (enpresa)  izen · Diru kopuru bat hartzaile baten eskura jartzen den banku-kontua, diru kopuru horretatik, kreditu gisa, behar duena har dezan dezan, erabilitako diruaren interesen trukean.

kutxazain automatiko

1.  (enpresa) Libreta edo txartel baten bitartez banku-kontu batetik dirua atera edo hartara sartzeko makina automatikoa, telematikoki bankuko datu-zentroarekin konektaturik dagoena, eragiketa ziurtatzeko.

lan-baimen

1.  (enpresa)  izen · Langile bati lanpostua aldi baterako uzteko ematen zaion baimena.

2.   izen · Atzerriko herrialde batean lan egin ahal izateko hango administrazioari eskatzen zaion baimena.

lan-elkarrizketa

1.  (enpresa)  izen · Lanpostu baterako hautagai bati egiten zaion galdera multzoa, hark emandako erantzunekin batera, hura lanpostua betetzeko egokia den erabaki edo balioesteko egiten dena. 

lan-eskari

1.  (enpresa)  izena · Lan bila dabilen pertsona batek egiten duen izen-emate, iragarpen edo jakinarazpena.

lan-kontratu mugagabe

1.  (enpresa)  izena · Epe zehatzik gabeko lan-kontratua, gehienetan iraunkorra eta langileari lan-egonkortasuna ematen diona.

lan-poltsa

1.  (enpresa)  izena · Enpresa edo erakunde batean etorkizunean sor daitezkeen lan-eskaintzetarako izena emateko zerrenda.

lanegun

1.  (enpresa)  izena · Jai ez den eguna; lan egin behar den eguna.

2.  (enpresa)  izena · Egun batean lan egin behar den orduen tartea.

lanesku produktibo

1.  (enpresa)  izena · Ekoizpen-prozesuan diharduen laneskua.

lehen mailako bilgarri

1.  (enpresa)  izena · Produktua modu egokian bildu, garraiatu eta kontserbatzeko erabiltzen den ontzia, kaxa, poltsa edo antzekoa.

lehiakor

1.   izenondoa · Norgehiagokan edo lehian, aurkariei gailendu eta gorena izateko gaitasuna duena.

2.  (enpresa)  izenondoa · Enpresa bati buruz, merkatu batean beste enpresekiko lehian bere helburuak lortzeko ahalmena duena.

3.  (enpresa)  izenondoa · Prezio, kostu edo enpresako beste aldagai bati buruz, lehiakideena baino hobea dena eta beraz merkatuan gailentzen laguntzen duena.

mailegu-kartera

1.  (enpresa)  izen · Enpresa edo beste erakunde batek eman dituen mailegu eta antzeko finantzaketa-tresnen bolumen edo guztizko zenbatekoa.

maniobra-funts

1.  (enpresa)  izen · Enpresa batean, epe laburreko jarduera ekonomikoa garatzeko behar den finantzazio iraunkorra, aktibo korronteari pasibo korrontea (epe laburreko zorrak, alegia) kenduz kalkulatzen dena.

mantentze-plan

1.  (enpresa)  izena · Azpiegitura, instalakuntza eta ekipamenduaren erabilera eta funtzionamendu egoki eta iraunkorra ziurtatzeko garatzen diren aldiroko ekintza prebentiboen multzoa.

merkataritza zuzendaritza

1.  (enpresa)  izen · Enpresako produktuak eta zerbitzuak merkaturatzeaz eta marketinaz arduratzen den zuzendaritzaren arloa eta horri dagokion saila.

merkataritza-efektu

1.  (enpresa)  izena · Merkataritzako edonolako agiria, erositako salgaiak epemuga jakin batean ordaintzeko obligazioa dakarrena, hala nola ganbio-letra.

merkatu-lider

1.  (enpresa)  izen · Sektore ekonomiko batean, merkatu-kuota handiena duen enpresa.

merkaturaketa

1.  (enpresa)  izena · Merkaturatze.

merkaturatze

1.  (enpresa)  izena · Merkaturatzeko ekintza eta bere ondorioa; Produktu edo zerbitzu bat diseinatzetik merkatuan kontsumitzaileen esku jarri arteko prozesua, negozio bat garatzea eta bezeroen beharrak asetzea hel

mozkin garbi

1.  (enpresa)  izena · Mozkinen gaineko zerga ordaindu ondoren geratzen den mozkinen zenbatekoa, aurreko ekitaldietako galerak konpentsatu, erreserbak osatu nahiz bazkideak saritzeko erabiltzen dena.

negozio-estrategia

1.  (enpresa)  izena · Negozio edo jarduera ekonomiko bakun baten baitan, enpresa batek sektore horretan kokatu, jardun eta garatzeko ezartzen dituen helburuetarako ekinbidea.

negozio-kudeatzaile

1.  (enpresa)  izen · Negozio edo enpresa baten kudeaketa eta kontrolaren ardura hartzen dituen profesionala.

neto

1.  (ekonomia) (enpresa)  adjektiboa · Kopuru edo kantitate total batetik kendu beharrekoak kendu ondoren.

obligazio-jaulkipen

1.  (enpresa)  izena · Obligazio edo epe luzerako zor-tituluen eskaintza, kopuru handitan.

ondare-kontu

1.  (enpresa)  izen · Enpresaren ondarea jasotzen duen kontabilitate-kontuetako bakoitza, ondasun, eskubide edo obligazio bat jasotzen duena.

online denda

1.  (enpresa)  izena · Bere produktuak eta zerbitzuak webgune edo Internet-eko plataforma baten bitartez saltzen dituen denda.

ordezkapen

1.   izena · Ordezkatu edo zerbait edo norbait beste baten ordez jartzeko ekintza eta bere ondorioa.

2.  (enpresa)  izena · Aldi baterako hutsik geratu den lanpostu bat beste langile batek betetzea.

3.  (zuzenbidea)  izena · Pertsona edo erakunde baten izenean jardutea.

ordutegi malgu

1.  (enpresa)  izena · Lanaldia hasi eta bukatzeko orduak eta lan denbora zehaztasunez finkatzen ez dituen lan ordutegia.

pasibo ez-korronte

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batek epe luzera, urtebetetik gorako epemugarekin, dituen zorren multzoa eta horien zenbatekoa; delako zorrek osatzen duten pasiboko ondare-masa.

pasibo finko

1.  (enpresa) (zaharra)  izena · Pasibo ez-korronte.

pasibo korronte

1.  (enpresa)  izena · Enpresa edo sozietate bati buruz, epe laburreko zorren multzoa eta horien zenbatekoa; zor horiek osatzen duten pasiboaren atala.

pasibo zirkulatzaile

1.  (zaharra) (enpresa)  izena · Pasibo korronte.

pertsonal-gastu

1.  (enpresa)  izena · Langileak kontratatuta izateagatik ordaindu beharreko soldata, gehigarri eta gizarte kotizazioen multzoa.

plan estrategiko

1.  (enpresa)  izena · Enpresak epe luzera ezarri dituen helburuak biderati eta lortzeko baliabideak, erabakiak eta ekintzak zehazten dituen agiria.

plan operatibo

1.  (enpresa)  izen · Finkatutako helburuak betetzeko, burutu beharreko operazio edo ekintzak ezartzen dituen plana, bereziki epe laburrera garatzen dena.

plangintza operatibo

1.  (enpresa)  izen · Epe luzera finkatutako helburu estrategikoak lortzeko  bitarteko helburuak eta ekintzak zehazten dituen kudeaketa-jarduera.

premium

1.  (enpresa)  adjektiboa · Produktu bati edo horren bertsio bati buruz, kalitate-maila gorenekoa edota prestazio gehien eskaintzen dituena.

prestakuntza-kontratu

1.  (enpresa)  izena · Langileak lanean diharduen bitartean lanbidea irakastea helburu duen iraupen mugatuko lan-kontratua.

prezio-lidergo

1.  (enpresa)  izena · Merkatu batean, produktu edo zerbitzu homogeneo bati buruz beste prezioak baino txikiagoa den prezio bat egotearen fenomenoa; delako prezioa eskaintzen duen enpresaren egoera.

prospekzio

1.   izena · Zerbaiti buruz egiren den azaleko azterketa, baliagarria izan daitekeen erabakitze aldera.

2.  (arkeologia)  izena · Toki jakin batean ustez dagoen aztarnategi arkeologiko batean egiten den indusketarik gabeko arakatzea, aztarnategiko egitura nagusia eta eman ditzakeen aztarnen berri izateko.

3.  (geologia)  izena · Lur azpiko egitura geologikoaren edo han egon daitezkeen hidrokarburo eta mineralak atzemateko egiten den miaketa.

4.  (enpresa)  izena · Produktu edo zerbitzu bat merkatuan izan dezakeen harrera ezagutzeko egiten den inkesta edo bestelako ikerketa.

segmentu

1.  (matematika)  izena · Bi puntuk mugatzen duten lerro-zatia.

2.  (enpresa)  izena · Produktu- edo zerbitzu-mota jakin bati buruz behar eta eskakizun berdintsuak dituen kontsumitzaile-taldea.

3.  (hizkuntzalaritza)  izena · Esaldi bat osatzen duten zatietako bakoitza, horren hizkuntza-analisia egite aldera.

4.  (zoologia)  izena · Intsektu eta beste animalia batzuengan, egitura berdintsua duten gorputz zatietako bakoitza.

5.  (teknologia)  izena · Motor baten pistoien perimetroan finkatzen den eraztuna, pistoia zilindrora doitzeko erabiltzen dena.

soldata garbi

1.  (enpresa)  izena · Langile baten soldata gordin edo osoari berari ordaintzea dagozkion zerga atxikipenak, kotizazio sozialak eta beste kuota administratiboak kendu ondoren jasotzen duen diru-zenbatekoa.

soldata gordin

1.  (enpresa)  izena · Langileak bere lanaren ordainsari moduan jasotzen duen guztirako soldata, horri kendu beharreko kotizazio sozialak eta zerga atxikipenak barne.

soldata izoztu

1.  (enpresa)  izena · Kopuru absolutuan urte batetik bestera edo epe luzean zehar igotzen ez den soldata eta beraz inflazio-egoeretan langilearen erosteko ahalmena kaltetzen duena.

soldata likido

1.  (enpresa)  izena · Soldata garbi.

sozietateen gaineko zerga

1.  (enpresa)  izena · Enpresek eta orokorrean merkataritza-sozietateek ekitaldi ekonomiko batean zehar lortutako mozkinengatik ordaindu beharreko zerga, mozkin horien portzentaje moduan kalkulatu ohi dena.

sozietateen zerga

1.  (enpresa)  izena · Sozietateen gaineko zerga.

telelan

1.  (enpresa)  izena · Urrutitik eta telekomunikazio teknologiak eta bereziki Internet erabiliz egiten den lana.

ustiapen-kontu

1.  (enpresa)  izena · Enpresa batean bere ustiapen edo jarduerarekin loturiko sarrerak eta gastuak jasotzen dituen kontabilitate-kontua.

UTB

1.  (enpresa)  izena · Urteko tasa baliokidea, inbertsio edo finantzazio bateko urteko interes tasa baliokidea, kapitalizazio-mota, komisioak eta gastuak barnehartzen dituena.

xede

1.  (ipar)  izena · Lortu nahi den gauza.

2.  (ipar)  izen · Zerbaiten azken muga.

3.  (ipar)  izena · Egin nahi den gauza.

4.  (enpresa)  izena · Proiektu bat gauzatzera daraman asmo nagusia.

zenbateko

1.   izenordaina · Zerbait zenbateko osatzen duten, zenbat den edo zein neurria duen galdetzeko.

2.  (enpresa)  izena · Dirutan neurtzen den zerbaiten balioa.

zordunketa-txartel

1.  (enpresa)  izena · Eskudirurik erabili gabe, ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko aukera ematen duen txartela, ondasun edo zerbitzu horren prezioa eroslearen banku-kontura zuzenean zordunduz edo kargatuz.

zorpetze-ratio

1.  (enpresa)  izena · Enpresaren pasibo galdagarria edo zorren guztizkoa zati ondare garbia eginez kalkulatzen den finantza-ratioa.

Artikulurik faltan botatzen al duzu?

Osatu ezazu hurrengo galdetegia, zure eskaera lehenbailehen argitaratzen saiatuko gara


logo
gizapedia.org
Ausazko hitza