Kategoria: ekonomia

atzeraldi

1.   izena · Zerbaitek edo norbaitek atzera egiten duen aldietako bakoitza.

2.  (ekonomia)  izena · Partikularzki, adierazle ekonomiko nagusiek, bereziki Barne Produktu Gordinak, atzeraka egiten duten egoera.

aurrekonturatu

1.  (ekonomia)  aditz · Zerbaiten aurrekontua zehaztu.

aurreztaile

1.  (ekonomia)  izen · Dirua aurrezten duena.

2.   izenondo · Aurrezteko joera duena.

autohornikuntza

1.  (ekonomia)  izen · Pertsona, enpresa edo herrialde batek behar dituen baliabideak bere kabuz, eskura dituen bitartekoekin, eskuratzeko ahalmena.

azpifinantzaketa

1.  (ekonomia)  izena · Beharrezkoa eta nahikoa baino txikiagoa den finantzaketa.

balio nominal

1.  (ekonomia)  izena · Akzio, bono edo bestelako titulu batean ezartzen den hasierako prezio edo zorra.

2.  (ekonomia)  izena · Une bateko prezioetan baloraturiko ondasun baten prezioa edo errenta baten zenbatekoa.

balore

1.   izena · Pertsona baten adorea edo kemena.

2.  (ekonomia)  izena · Sozietate baten akzio edo bestelako finantza-titulu negoziagarria.

banku-laburpen

1.  (ekonomia)  izen · Bezeroak eskatutako epean zehar banku-kontu bateko mugimenduen berri ematen duen agiri laburra, bankuak kontuaren titular eta baimenduen esku jartzen duena.

behin-behinekotasun

1.   izena · Behin-behinekoa denaren nolakotasuna.

2.  (ekonomia)  izena · Behin behineko lan kontratua duenaren egoera.

3.  (ekonomia)  izena · Behin behineko lan kontratuen tasa edo maiztasuna.

biderkatzaile

1.  (matematika)  izena · Beste zenbaki edo adierazpen bat, biderkakizuna, biderkatzen duen zenbakia edo adierazpen matematikoa.

2.  (ekonomia)  izena · Aldagai ekonomiko batean izandako aldaketak beste aldagai batean eragiten aldaketaren neurria.

BPG

1.  (ekonomia)  izena · Barne Produktu Gordina.

burbuila espekulatibo

1.  (ekonomia)  izena · Espekulatu edo irabazi handiak azkar eskuratzeko asmoaren ondorioz gauzatzen den produktu edo aktibo baten prezioen gorakada handia eta azkarra.

ekoizkor

1.  (ekonomia)  izenondo · Asko ekoitzi edo errendimendu handiz jarduteko ahalmena duena.

ekoizkortasun

1.   izen · Ekoizkorra denaren nolakotasuna.

2.  (ekonomia)  izen · Ekoizpenaren eta erabilitako baliabideen arteko erlazioa.

ekoizpen-jarduera

1.  (ekonomia)  izen · Produktu eta zerbitzuen ekoizpena helburu duten jarduera ekonomikoen multzoa.

enplegu-eskatzaile

1.  (ekonomia)  izen · Lan-eskatzailea.

eraldaketa

1.   izen · Zerbait aldatu edo beste gauza bat bilakatzeko fenomenoa edo ekintza.

2.  (ekonomia)  izen · Osagaiak behar bezala bateratuz, produktu berri bat garatzeko ekintza.

errendimendu

1.  (ekonomia)  izen · Ekoizpen edo lortutako produktuaren eta horretarako erabilitako gai edo baliabideen arteko proportzioa.

2.  (ekonomia)  izen · Kapitalaren gaineko errentagarritasun edo interes-tasa.

3.   izen · Lortutako emaitza edo produktua, aurrez ezarritako helburuen araberakoa.

errentagarritasun-atalase

1.  (ekonomia)  izen · Produktu bati buruz, izandako kostu finko nahiz aldakorrak estali eta hortik aurrera irabaziak ematen dituen salmenta kopurua.

errentagarritasun-atari

1.  (ekonomia) Errentagarritasun-atalase.

erreperkusio

1.   izen · Zerbaiten eragina.

2.  (ekonomia)  izen · Kostu edo galera baten zama norbaiti edo zerbaiti esleitzea.

erreskate

1.   izen · Arriskuan dagoen edo istripua jasan duen pertsona edo animaliabat lagundu eta toki seguru batera eraman.

2.   izen · Bahiturik edo preso dagoen pertsona edo talde bat aske uzteko ordaintzen den dirua edo ematen diren ondasunak.

3.  (ekonomia)  izen · Likidezia egoera larrian dagoen enpresa edo estatua hirugarren batek egiten dion diru ekarpen edo laguntza.

4.  (ekonomia)  izen · Epemugarik gabe edo epemuga jakin batekin zegoen finantza- edo aseguru-kontratua aurrez desegin eta horregatik eskatzen den itzulketa.

eskaintzaile

1.  (ekonomia)  izen · Zerbait eskaini egiten duena, bereziki salerosketa, enkante edo beste negozio batean.

eskatzaile

1.   izen · Zerbait eskatzen duena.

2.  (ekonomia)  izen · Produktu edo zerbitzu bat eskuratu nahi duena.

eskudiru

1.  (ekonomia)  izen · Pertsona partikularrek, enpresek eta orokorrean beste erakundeek txanpon eta billete eran duten dirua.

eskudirutan

1.  (ekonomia)  aditzondo · Ordaintzeari buruz, eskudirua erabiliz.

2.  (ekonomia)  aditzondo · Edukitzen den diruari buruz, eskudiru eran.

espekulatibo

1.  (ekonomia)  adjektiboa · Espekulatzeko asmoarekin egiten dena; espekulazioaren ondorioz edo eraginez egiten dena.

espekulatzaile

1.  (ekonomia)  izen ·  adjektiboa · Dirua irabazteko irrikiaz, ondasunak merke erosi eta garesti saldu egiten dituen pertsona edo erakundea.

establezimendu

1.   izen · Zerbait kokatzen den toki gutxi gorabehera finkoa.

2.  (ekonomia)  izen · Lantegi edo enpresa.

faktore-kostutan

1.  (ekonomia)  aditzondo · Barne Produktu Gordina eta antzeko agregatu ekonomikoetan, produktuak, zerbitzua, ondasunak eta abar haien merkatu prezioaren arabera egiten den kalkulua adierazteko, zergak gehitu gabe.

finantzario

1.  (ekonomia)  izenondo · Finantzekin eta orokorrago diruarekin loturik dagoena, hala nola bankuekin, aurrezkiekin eta burtsarekin.

finantzatzaile

1.  (ekonomia)  izen · Proiektu edo enpresa bat finantzatzen duen entitatea edo pertsona.

gerakin

1.   izen · Zerbait bukatu edo hondatu ondoren geratzen dena.

2.  (ekonomia)  izen · Aurrekontu, partida edo sail batetik soberan geratzen den diru kopurua.

hornitzaile

1.   izen · Hornitu egiten duena.

2.  (ekonomia)  izen · Erakunde, enpresa edo gizabanako bati produktuak edo zerbitzuak eskaini eta saldu egiten dizkiona.

inbestimendu

1.  (ekonomia) (ipar)  izen · Diru kopuru bat etekina edo mesede egingo duen zerbaitetan xahutu edo jartzeko ekintza eta horren ondorioa.

input-output analisi

1.  (estatistika) (ekonomia)  izen · Sektore ekonomiko batetik besterako ekoizpen-sarrera (input) eta irteera (output) zehazten dituen sarrera biko taula, haien arteko lotura produktiboen analisi ekonomikorako erabiltzen dena.

interes bakun

1.  (ekonomia)  izena · Interes sinple.

interes konposatu

1.  (ekonomia)  izena · Kapitalizazio-lege konposatuaren arabera kalkulatzen denm interesa, aurrez sorturiko interesak kapitalera metatzen dituena.

interes sinple

1.  (ekonomia)  izena · Kapitalizazio-lege sinplearen arabera kalkulatzen den interesa, aurrez sorturiko interesak kapitalera metatzen ez dituena.

itopuntu

1.  (teknologia)  izen · Martxan ari diren makina eta gailuetan, mugimendua edo indarra transmititzen ez den egoera.

2.  (ekonomia)  izen · Diru-sarrerak eta gastuak edota bi aukera desberdinetako gastuak berdintzen direneko egoera.

jaulki

1.   aditz · Fruitu heldua erori.

2.   aditz · Norbaitek zerbait hitzez bota, bereziki inkontzienteki egiten badu.

3.  (ekonomia)  aditz · Enpresa edo beste erakunde batek akzio, obligazio edo beste balore-titulu bat plazaratu.

kapital higiezin

1.  (ekonomia)  izena · Pertsona batek duen ondasun higiezinen multzoa, bereziki haietatik errenta edo irabazia eskuratzeko asmoarekin osatua.

kartelizazio

1.  (ekonomia)  izena · Enpresa batzuek kartel bat osatzeko prozesua; enpresen kartela osatzea bera.

kenkari

1.  (ekonomia)  izena · Zerga batean kalkulaturiko kuotatik egin daitekzeen beherapenetako bakoitza.

konpentsazio

1.   izen · Konpentsatzeko ekintza eta horren ondorioa.

2.  (ekonomia)  izen · Kopuru bat aurkakoa den beste kopuru batekin neurri batean murriztu edo osorik ezabatu, bien arteko aldeaz.

kopuru nominal

1.  (ekonomia)  izena · Magnitude ekonomiko baten balioa prezio korronteetan, une jakin bateko prezioetan alegia.

krak

1.  (onomatopeia)  izena · Karraska soinua.

2.  (ekonomia)  izena · Finantza-merkatuetan gertatzen den tupusteko beherakada handia.

lan-eskatzaile

1.  (ekonomia)  izen · Lanpostu bat bilatu eta eskatzen duena.

landun

1.  (ekonomia)  izenondo · Lan egiten duena, lana duena.

langabe

1.  (ekonomia)  izena ·  adjektiboa · Ahal eta nahi duela, lanean ari ez den pertsona.

lehiakide

1.   izena · Elkarrekiko lehian edo norgehiagokan daudenetako bakoitza.

2.   izena · Lehiaketa batera aurkeztu direnetako bakoitza.

3.  (ekonomia)  izena · Merkatu berean lehian edo konkurrentzian dauden enpresa edo eragile ekonomikoa.

likidezia-arrisku

1.  (ekonomia)  izen · Pertsona, enpresa edo erakunde batek bere zorrak edo horien interesak epemugan ordaintzeko zailtasun edo ezintasuna, horren ondorioz kalte eta galera handiak pairatuz.

lizitatzaile

1.  (ekonomia)  izen · Enkante batean ondasun bat eskuratzeko eskaintza bat egiten duen pertsona.

2.  (ekonomia)  izen · Administrazio publikoak deitutako kontratazio batan, produktu, zerbitzu edo lanen eskaintza ekonomikoa egiten duen pertsona edo enpresa.

lokagune

1.  (teknologia)  izen · Motorrak eragindako indarra edo mugimendua transmititzen ez deneko egoera.

2.  (ekonomia)  izen · Sarrerak eta kostuak edota bi aukera desberdinetako kostuak berdintzen direneko ekoizpen- edo salmenta-maila.

manufaktura-industria

1.  (ekonomia)  izen · Eskulana eta makinak baliatuz, lehengaiak eta bitarteko produktuak eraldatu egiten dituen industriaren sektorea.

merkatari

1.  (ekonomia)  izen · Salgaiak erosi edo eskuratu egiten dituen enpresaria, haiek berriz saldu eta etekina ateratzeko.

merkatu

1.   aditz · Prezioa jaitsi edo beheratu, merkeago jarri.

2.   izen · Saltzaileak eta bezeroak biltzen diren tokia.

3.  (ekonomia)  izen · Enpresak eta kontsumitzaileak biltzen diren gune abstraktua.

muga-sari

1.  (ekonomia)  izena · Beste herrialde batean erositako salgaiak haiek mugatik igaro eta herrialdera sartzeko agintaritzari ordaindu beharreko zerga.

nazioartekotu

1.  (ekonomia)  aditz · Enpresa, sektore ekonomiko edo ekonomia batean ekoizten diren produktuak eta eskaintzen diren zerbitzuak nazioarteko merkatura, hots beste herrialde batzuetara, zabaldu.

2.  (politika)  aditz · Herrialde baten barnean daude arazo, auzi eta gatazketan beste herrialde batzuek esku hartu.

neto

1.  (ekonomia) (enpresa)  adjektiboa · Kopuru edo kantitate total batetik kendu beharrekoak kendu ondoren.

NPG

1.  (ekonomia)  izena · Nazio Produktu Gordina.

ordainsari

1.  (ekonomia)  izen · Zerbaiten trukean, ordain gisa alegia, pertsona bati ematen zaion saria, izan dirutan izan jenerotan.

prezio erreal

1.  (ekonomia)  izena · Inflazioaren efektua ezabatu zaion prezioa.

prezio korronte

1.  (ekonomia)  izena · Une bakoitzean ordaindu beharreko prezioa, inflazioak eragindako prezio-igoerak barneharturik.

profesionalizazio

1.  (ekonomia)  izen · Jarduera edo zerbitzu bat profesio edo lanbide gisa eratzeko prozesua da, horretarako behar diren trebetasunak garatuz eta hobetuz.

prospektibista

1.  (ekonomia)  izena · Prospektiban edo epe luzera gizartean izango diren joerak aurreratzen dituen aditua.

salgarritasun

1.  (ekonomia)  izen · Saldu daitekeenaren nolakotasuna.

2.  (hedaduraz)  izen · Jendaurrean argudiatu edo justifikatu daitekeenaren nolakotasuna.

urteroko

1.   izenlagun · Urtero gertatzen dena.

2.  (ekonomia)  izen · Urtero ordaindu edo jaso egiten den diru kopurua.

zergapetu

1.  (ekonomia)  izen · Ekintza, egoera edo egitate bati zerga ezarri eta aplikatu.

zor bolumen

1.  (ekonomia)  izena · Zor multzo baten guztirako zenbatekoa.

zorpetu

1.  (ekonomia)  aditz · Zorrak hartuz, zordun bihurtu.

zorpetze

1.  (ekonomia)  izena · Zorrak hartzea.

2.  (ekonomia)  izena · Pertsona, enpresa edo erakunde baten zorren multzoa.

Artikulurik faltan botatzen al duzu?

Osatu ezazu hurrengo galdetegia, zure eskaera lehenbailehen argitaratzen saiatuko gara


logo
gizapedia.org
Ausazko hitza