Kategoria: erlijioa

abade

1.  (erlijioa)  izen ·  bizidun · Monasterioko kleriko nagusia.

2.  (bizk) (erlijioa)  izen ·  bizidun · Apaiza.

abadeki

1.  (erlijioa) (bizk)  izen · Abadea (apaiza) izateko hautagaia.

abemaria

1.  (erlijioa) (mailegua)  izen · Agurmaria izeneko otoitza, Angelusean eta errosarioan egiten dena.

2.  (erlijioa)  izen · Delako otoitza egiten den ordua.

abemarietako

1.  (erlijioa)  izen · Abemaria otoitza egiten den orduetako bakoitza.

abendu

1.   izen · Urteko hamabigarren eta azkeneko hila.

2.  (erlijioa)  izen · Kristau elizan, Eguberri aurreko lau asteko denbora, non Jesus Nazaretekoaren etorrera eta jaiotza den.

abitu

1.  (erlijioa)  izena · Ordena erlijiosoetako kideen jantzia, bereizgarri moduan erabiltzen dena.

abitu-hartze

1.  (erlijioa) (metonimia)  izena · Ordena erljioso batean sartzea eta horri dagokion zeremonia.

abitu-janzte

1.  (erlijioa) (metonimia)  izena · Abitu-hartze.

abitua hartu

1.  (metonimia) (erlijioa)  izena · Ordena erlijioso bateko kide bilakatu; ordena erlijioso batean sartu.

abitua jantzi

1.  (metonimia) (erlijioa)  izena · Abitua hartu.

agerkunde

1.  (erlijioa)  izena · Agerpen, mezu edo seinale jainkotiarra.

Aita

1.  (erlijioa)  izena · Jainko kristauari ematen zaion izenetako bat, Hirutasun Santua osatzen duten Semea eta Espiritu Santuarekin batera.

aita

1.   izena · Seme-alabak dituen gizona.

2.   izena · Umeak sorrarazi dituen izaki bizidun arra.

3.  (erlijioa)  izena · Apaiz kristauen izen edo titulua.

4.   izena · Zerbaiten sortzailea.

amabitxi

1.  (erlijioa)  izena · Kristau bataioan eta beste sakramentu batzuetan, bataiatzen den haurraren edo sakramentua hartzen duenaren babesaren ardura hartzen duen emakumezkoa.

2.   izena · Ekitaldi solemen eta publiko batean, aurkezle edo babesle gisa jarduten duen emakumezkoa.

apaizeria

1.  (erlijioa)  izena · Apaizen multzoa.

apaizgo

1.  (erlijioa)  izen · Apaizaren kargua eta lanbidea.

apezgo

1.  (erlijioa) (ipar)  izena · Apaizgo.

apostoliko

1.  (erlijioa)  izenondoa · Apostoluei dagokiena.

2.  (erlijioa)  izenondoa · Bere sinesmen eta jardunari buruz ari denean, Eliza Katolikoari berari dagokiona.

artxidiozesi

1.  (erlijioa)  izena · Probintzia eklesiastiko bateko diozesi edo elizbarrutia.

artzapezpiku

1.  (erlijioa)  izena · Artxidiozesi edo elizako probintzia bateko diozesi nagusia zuzentzen duen apezpikua.

Azken Judizio

1.  (erlijioa)  izena · Erlijio batzuetan denboren amaieran Jainkoak izan diren guztiei egingo dien epaiketa, justuak eta zuzengabeak bereiziz, non haiei banan-banan salbamena edo betiereko zigorra emango dien.

Barrabas

1.  (erlijioa)  izena · Itun Berrian, Pesaj edo juduen Pazko ospakizunean aukeran Jesus Nazaretekoa gurutziltzaturik hiltzera aldarrikatzearekin batera, jendetzak askarazi egin zuen presoa.

bataiarri

1.  (erlijioa)  izen · Kristau elizetan bataioaren sakramentuan handik ur bedeinkatua hartu eta isurtzeko erabiltzen den harri biribil ahurra.

bataio

1.  (erlijioa)  izena · Kristau erritu eta ospakizuna, lehen sakramentua alegia, ura buru gainean isuri edo uretan murgilduta bataiatzen den pertsona kristau bilakatzen duena.

begiespen

1.   izena · Begien edo, zentzu zabalagoan, norberaren aurrean azaltzen denarekiko kontzientzia, kontsiderazio edo mirespena.

2.  (erlijioa)  izena · Jainkoaren edo beste entitate sakratuen giza kontzientzia.

beretter

1.  (erlijioa) (ipar)  izena · Apaizari meza ematen laguntzen dion mutil gaztea, XX. mendearen bukaeratik neska ere izan daitekeena.

berraragiztatze

1.  (erlijioa)  izen · Hil eta gero, arima edo espiritua beste izakin bizidunen gorputz bat aldatzea eta horren posibilitatea, sinesmen gisa hartzen dena.

dalmatika

1.  (erlijioa)  izena · Kristau apaizek meza ematean erabili ohi duten tunika luzea.

ebanjelari

1.  (erlijioa)  izen · Itun Berria osatzen duten lau ebanjelioak izendatzen dituzten Jesusen dizipuluetako bakoitza.

eklesial

1.  (erlijioa)  adjektiboa · Elizari dagokiona.

eklesiastiko

1.  (erlijioa)  adjektiboa · Erakunde gisa, elizakoa edo elizari dagokiona.

elizbarruti

1.  (erlijioa)  izena · Elizaren gobernurako bereizten diren eremuetako bakoitza, gotzain baten zuzendaritzapean.

elizgizon

1.  (erlijioa)  izena · Elizaren zerbitzura dagoen gizona; bereziki, kristau elizan zerbitzu edo ministerio horretarako promes egin duena, hala nola apaiz, diakono eta fraideak.

entziklika

1.  (erlijioa)  izena · Aita Santuak bereziki apezpikuentzat zabaltzen duen gutun edo mezua, arlo teologiko edo sozialean doktrina finkatzeko asmoarekin.

errabino

1.  (erlijioa)  izena · Komunitate judu bateko buru erlijiosoa, testu sakratuak interpretatu, otoitza eta ospakizunak zuzendu eta laguntza espirituala ematen duena, besteak beste.

erregular

1.   adjektiboa · Erregela edo arau bati jarraitzen diona.

2.   adjektiboa · Tarteka edo aldiro gertatzen dena, tarte edo aldi horiek berdintsuak izanik.

3.   adjektiboa · Gorabehera handirik gabekoa.

4.  (matematika)  adjektiboa · Geometrian, alde berdinak dituena.

5.  (erlijioa)  adjektiboa · Klero edo ordena erlijioso bati buruz, erregela bat jarraitzen duena.

Erromako kuria

1.  (erlijioa)  izena · Eliza Katolikoan, Vatikanoko Egoitza Santua kudeatzen duten pertsona eta erakundeen multzoa.

erromeria

1.  (erlijioa)  izena · Gehienetan ermita edo antzeko leku erlijioso baten inguruan egiten den jai herrikoia.

2.  (erlijioa)  izena · Banaka erromes gisa edo erromesak bilduz egiten den ibilaldia.

filakteria

1.  (erlijioa)  izena · Judutarrek otoitz egiten dutenean larruzko uhalez besoan eta buruan loturik daramaten kaxa kubiko txikiak, barnean Torako pasarte batzuk paper txikietan idatzirik gordetzen dituztenak.

fraidegai

1.  (erlijioa)  izena · Fraide bihurtzeko bidean dagoen gizona, fraideekin batera bizi dena.

gizakunde

1.  (erlijioa)  izen · Gizon egitea, bereziki Jesukristori buruz, Jainkoaren seme gisa.

2.   izen · Gizaki guztien multzoa.

3.   izen · Ostegun gizen edo aurreko asteetako ostegun batean gizonek Nafarroako zenbait herritan egiten duten inauterietako jaia.

goian bego

1.  (erlijioa)  esaera · Hil berri den pertsonaren arimaren aldeko kutsu erlijiosoko esaldia, zerura joan dadin erregutzeko.

hereje

1.  (erlijioa)  izena · Heretikoa.

heretiko

1.  (erlijioa)  izena · Erlijio bateko jarraitzailea izanik ere, horren doktrina edo gutxienez dogma batzuk ukatzen dituen pertsona.

2.  (irudizkoa)  izena · Eskola filosofiko, ekonomiko edo beste jakintza arlo bateko printzipio edo dogma batzuk kolokan jartzen dituen pertsona; erakunde bateko printzipio edo oinarriak hausten dituen pertsona.

homilia

1.  (erlijioa)  izena · Meza batean apaizak egiten duen prediku edo sermoia.

Jainko Aita

1.  (erlijioa)  izen · Hura baieztatzen duten kristau konfesioetan, Hirutasunaren lehen pertsona, munduaren Sortzailea dena.

jainkozale

1.  (erlijioa)  adjektiboa · Jainkoarekin benetan sinetsita, erlijio bateko jarraitzaile kartsua.

jainkozaletasun

1.  (erlijioa)  izena · Jainkozale denaren edo Jainkoarekin sinesmen sendo eta bizia duenaren nolakotasuna.

kabildo

1.  (erlijioa)  izena · Kristau instituzio bateko erlijiosoek osatzen duten elkartea eta horien batzarra.

2.   izena · Udal edo kontzejua; udaleko zinegotziek egiten duten batzarra.

kapilau

1.  (erlijioa)  izen · Parrokiarik osatzen ez duten sinestunentzat, hala nola presondegi edo ontzi batean, meza eta bestelako zerbitzu erlijiosoak eskaintzen dituen apaiza.

komentu

1.  (erlijioa)  izena · Lekaimeak edo fraideak elkarrekin bizi diren etxea.

konfesio erlijioso

1.  (erlijioa)  izen · Erlijio-sinesmen eta dogma jakin eta berezien multzoa eta horri jarraitzen dion fededunen taldea.

kreatura

1.  (erlijioa)  izen · Izaki biziduna, bereziki Jainkoak sortutakoa dela sinesten denean.

kristologia

1.  (erlijioa)  esparru · Jesus Nazartekoaren figura Kristo edo Mesias moduan aztertzen duen kristau teologiaren adarra.

kuria

1.  (historia)  izena · Antzinako Erromako tribuetan bereizten ziren taldeetako bakoitza.

2.  (erlijioa)  izena · Elizaren barruti bat gobernatzen duten pertsona eta organoen multzoa.

kuria diozesiar

1.  (erlijioa)  izena · Elizbarruti bat kudeatzen duten pertsona eta erakundeen multzoa, gotzaiaren buruzagitzapean.

kuria pontifikal

1.  (erlijioa)  izena · Eliza Katolikoaren Egoitza Santua gobernatzen duten pertsona eta erakundeen multzoa.

lekaimegai

1.  (erlijioa)  izena · Lekaimeekin izateko bidean dagoen emakumea, lekaimeekin komentuan edo monastegian bizi dena.

liturgiko

1.  (erlijioa)  adjektiboa · Liturgia edo erlijio-kultu bateko zeremonia edo errituei dagokiena.

martirologio

1.  (erlijioa)  izena · Martiri eta santuen oroitzapen eta gorazarreko liturgia-liburua.

ogi eta arrainen ugalketa

1.  (erlijioa)  izena · Jesus Nazaretekoaren miraria, non bost ogi eta bi arrainetatik hura jarraitzen zuten jende talde bati jaten eman zion, haietatik ogi eta arrain ugari sortuz.

ogien ugalketa

1.  (erlijioa)  izena · Itun Berrian kontatzen den Jesusen miraria, bost ogietatik jende talde handi bati jaten emateko adina ogi sortu zuenekoa.

ponte

1.  (erlijioa)  izena · Kristau elizetan bataioaren errituan handik ura hartu eta bataiatu behar den pertsonaren gainetik isurtzeko erabiltzen den harri biribil ahurra.

pontifize

1.  (erlijioa)  izena · Apezpiku edo artzapezpikua.

2.  (lokuzioa)  izena · Aita santua.

Pontifize Goren

1.  (erlijioa)  izena · Aita Santuaren ohorezko titulua.

predestinazio

1.  (erlijioa)  izen · Erlijio batzuetan, Jainkoak gizabanako bakoitzaren arimaren patua erabakitzea, zerura edo paradisura edota infernura joango den.

2.   izen · Gizabanako bakoitzarentzat aurrez ezarrita dagoen patua, bereziki haren berezko izaera edo joerengatik.

sagarapen

1.  (erlijioa)  izen · Zerbait sakratu bihurtzeko ekintza, sagaratzaren ekintza eta horren ondorioa.

sagaratu

1.  (erlijioa)  aditz · Sakratu bihurtu edo bilakatu.

sagrario

1.  (erlijioa)  izena · Eliza katolikoetan, ostia kontsakratuak eta bestelako erlikia eta objektu sagaratuak gordetzen diren kutxatila edo armairutxo, aldareko horman sarturik kokatu ohi dena.

teozentriko

1.  (erlijioa)  adjektiboa · Jainkoa erdigune edo funts gisa hartzen duena; teozentrismoari dagokiona.

ur bedeinkatu

1.  (erlijioa)  izena · Apaiz, gotzain edo diakono batek bedeinkatu edo kontsakratu duen ura, sakramentu edo beste erritu liturgikoetan erabiltzeko.

Artikulurik faltan botatzen al duzu?

Osatu ezazu hurrengo galdetegia, zure eskaera lehenbailehen argitaratzen saiatuko gara


logo
gizapedia.org
Ausazko hitza