Kategoria: zuzenbidea

abal

1.  (zuzenbidea)  izen · Kreditu-titulu edo kontratu batean ezartzen den obligazioa betetzeko hirugarren pertsona batek hartzen duen berme edo konpromiso solidarioa.

abal-emaile

1.  (zuzenbidea)  izen · Abala ematen duen pertsona edo erakundea.

abalatu

1.  (zuzenbidea)  aditz · Pertsona baten ordezko gisa, zor bat ordaintzeko konpromisoa hartu.

abdikatzaile

1.  (zuzenbidea) (gutxiesgarria)  izenondo · Abdikazioa eragin edo indarrean jartzen duena.

akurapen

1.  (zuzenbidea)  izen · Zerbait alokatu edo alokairuan hartu eta ematea eta horretarako kontratua.

arau-esparru

1.  (zuzenbidea)  izen · Jarduera-arlo bat arautu egiten duen lege eta xedapenen multzoa, jarduera hori nola garatu behar den baldintzatzen duena.

arauketa

1.  (zuzenbidea)  izen · Arau edo araudia osatu eta ezartzeko ekintza eta horren ondorioa.

aurrekari

1.  (pluralean)  izen · Zerbait hobeto azaldu, ulertarazi edo testuinguruan jartzeko aipatzen diren informazioa.

2.  (zuzenbidea)  izen · Unekoa argudiatu eta justifikatzeko aipatzen den aurreko erabaki edo epaia.

3.  (pluralean) (zuzenbidea)  izen · Pertsona jakin batek aurretik egin eta zigorrez epaitutako delitua.

4.  (pluralean) (zuzenbidea)  izen · Epaitegietako prozesu edo epai batean aipatu eta argudiatu egiten diren arrazoi faktikoetako bakoitza.

bazkide

1.  (zuzenbidea)  izen · Bazkun edo elkarte bateko kidea, bereziki lan edo diru ekarpenak egiten dituena.

berandutza-interes

1.  (zuzenbidea)  izen · Berandutzagatik ordaindu beharreko interes gehigarria.

besterenezintasun

1.  (zuzenbidea)  izen · Besterenezintasuna besterendu, eskualdatu edo transmititu, hala nola saldu, eman edo utzi, ezin daitezkeen ondasun eta eskubideen nolakotasun edo ezaugarria da.

diziplina-espediente

1.  (zuzenbidea)  izena · Erakunde bateko langile edo kideen aurka legea edo barne araudiak hausteagatik abiarazi eta garatzen den prozesua.

epaitegi

1.  (zuzenbidea)  izen · Prozesu judizialak eta epaiketak garatzen dituen erakundea, epailea buru duena.

errentatzaile

1.  (zuzenbidea)  izen · Ondasun higiezin bat, hala nola etxe eta lur-saila, errentan ematen duena.

espediente

1.  (zuzenbidea)  izena · Auzi, negozio edo prozesu administratibo jakin bati buruz osatu eta bilduriko agirien multzoa.

2.  (zuzenbidea)  izena · Delako auzi edo negozioari buruz abiarazi eta garatzen den prozesu administratiboa.

ezeztapen

1.   izen · Zerbait ezeztatzeko ekintza eta horren ondorioa.

2.  (logika)  izen · Proposizio baten ukapena.

3.  (zuzenbidea)  izen · Aurrez egindako ebazpen, agindu edo arau bat bertan behera uztea.

hizpaketagile

1.  (zuzenbidea)  izen · Hizpaketa egin duena.

igorle

1.   izen ·  izenondo · Igorri egiten duena.

2.   izen ·  izenondo · Partikularzki, gutun, pakete edo orokorrean igorpen bat beste bati entregatzeko igorri edo bidaltzen duena.

3.   izen ·  izenondo · Komunikazioan, informazioa igorri edo bidaltzen duen eragilea.

4.  (fisika)  izen ·  izenondo · Partikulak sortu eta zabaldu edo uhinak eragiten dituen objektu edo eragilea.

5.  (zuzenbidea)  izen ·  izenondo · Ganbio-letra edo bestelako ordainketa-titulu bat jaulkitzen duena.

interfektu

1.  (zuzenbidea)  izen · Krimen batean bortizkeriaz hildako pertsona.

isun

1.  (zuzenbidea)  izena · Legea edo araua hausteagatik administrazio publikoak edo epaitegiek ezarritako diruzko zehapen edo zigorra.

izatezko batasun

1.  (zuzenbidea)  izen · Elkarrekiko afektibitatean eta bizikidetza aske, publiko eta egonkorrean oinarritzen den bi pertsonen arteko harremana.

izatezko bikote

1.  (zuzenbidea)  izen · Bi pertsonek elkarrekiko harreman afektiboan eta bizikidetza aske, publiko eta egonkorrean oinarritzen den batasuna.

kalte-galera

1.  (pluralean) (zuzenbidea)  izen · Beste baten ekintza edo jokabidearen ondorioz norberarengan eta norberaren ondasunetan pairatutako kalte edo galera.

kodetu

1.  (informatika)  aditz · Mezu, informazio edo datu batzuk erregela zehatz batzuk erabiliz modu egituratu batean eratu.

2.   aditz · Algoritmo edo erregela batzuk erabiliz, mezu bat sekretu bihurtu erregela horiek ezagutzen ez dituenarentzat.

3.  (zuzenbidea)  aditz · Gai bati buruzko arau edo lege batzuk testu bateratu batean bildu.

lagatzaile

1.   izena ·  izenondoa · Lagatu egiten duena.

2.  (zuzenbidea)  izena · Partikularzki, lagapen-kontratu batean dena delakoa lagatu egiten duena.

3.  (zuzenbidea)  izena · Partikularzki, kontratu-lagapen batean bere kontratu-posizioa lagatzen duena.

lege autonomiko

1.  (zuzenbidea)  izen · Espainiako Erkidego Autonomo batek bertako legebiltzar edo asanbleak onartuta bere eskumen legegileei jarraiki promulgatu eta bere lurraldean aplikatzeko indarrean sartzen duen legea.

lege-proiektu

1.  (zuzenbidea)  izen · Gobernuaren ekimenez legebiltzarrera aurkezten den lege-egitasmoa.

lege-proposamen

1.  (zuzenbidea)  izen · Espainiako sistema politikoan, Kongresuak, Senatuak, komunitate autonomo batek edo 500.000 mila hiritarrek bultzaturiko lege-ekimena.

ohiturazko zuzenbide

1.  (zuzenbidea)  izena · Denboraren poderioz finkatzen joan eta zuzenbidean iturri gisa aplikatzen diren ohitura eta usadio juridiko idatzi gabeen multzoa.

oinordeko

1.  (zuzenbidea)  izen · Pertsona bat hiltzean, haren ondarea jasotzen duen pertsona da, hildakoaren borondatez edo legeak ezarritakoaren arabera.

ondare higiezin

1.  (zuzenbidea)  izena · Ondasun higiezinekin, hala nola etxe eta lursailekin osatzen den ondarea.

ondaretar

1.  (zuzenbidea)  adjektibo · Ondareari dagokiona.

ondasun higigarri

1.  (zuzenbidea)  izen · Higitu edo toki batetik bestera erraz garraia daitekeen ondasuna, oso osorik eta haren baliagarritasuna galdu gabe.

pertsona fisiko

1.  (zuzenbidea)  izena · Gizabanako bakoitza, indibiduala, eskubide eta obligazioen subjektua den aldetik.

pertsona natural

1.  (zuzenbidea)  izena · Pertsona fisiko.

usufruktudun

1.  (zuzenbidea)  izen · Usufrukturako eskubidea izan edo hartaz gozatzen duena.

xedatu

1.  (zuzenbidea)  aditz · Zerbait mugatu, definitu, zehaztu edo erabaki.

zehapen

1.  (zuzenbidea)  izena · Legea edo araudia hausteagatik administrazio publikoak edo epaitegi batek ezarririko zigorra.

zehapen-espediente

1.  (zuzenbidea)  izena · Administrazio publikoak pertsona edo erakunde batek legea hausteagatik haren aurkako zehapena erabaki eta zehazteko zabaltzen den prozesua.

zor-titulu

1.  (zuzenbidea)  izen · Zor bat ordaintzeko obligazioa adierazten duen titulu edo agiria, zordunak kontratu bidez onartua.

Artikulurik faltan botatzen al duzu?

Osatu ezazu hurrengo galdetegia, zure eskaera lehenbailehen argitaratzen saiatuko gara


logo
gizapedia.org
Ausazko hitza